Ders Adı Biyokütleden Enerji Üretim Teknolojileri
Ders Kodu 01OEM5151
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyokütle özelliklerine göre sınıflandıralacak 2- Biyokütlenin enerji değerleri bilenecek 3- Biyokütleyi oluşturan kimyasal bileşiklerin enerji değerleri açıklanacak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyokütlenin sınıflandırılması, Biyokütleden enerji elde teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Biyokütlerinin enerji potansiyelinin açıklanması
Dersin Amacı Lignoselülozik kaynakların özelliklerine göre sınıflandırılması, farklı kaynakların enerji potansiyellerinin açıklanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve genel bilgiler
2 Biyokütlenin fiziksel özellikleri
3 Biyokütlenin fiziksel özellikleri
4 Biyokütlenin kimyasal özellikleri
5 Biyokütlenin kimyasal özellikleri
6 Dünya genelinde biyokütle kaynakları
7 Dünya genelinde biyokütle kaynakları
8 Biyokütleden enerji üretim teknikleri
9 Biyokütle direk yakma
10 Biyokütle gazlaştırma
11 Biyokütle sıvılaştırma
12 Biyokütleden farklı faydalanma teknikleri
13 Orman ürünleri atıklarından enerji olarak faydalanma
14 Orman ürünleri atıklarından enerji olarak faydalanma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 3
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 3
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 3
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 2
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 2
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 21 21
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1- Sahin, HT. Biyokütleden enerji olarak faydalanma, ders notları SDU Orman Fakultesi, Isparta, 2011
Diğer Kaynaklar 1- Fengel, D., Wegener, G. 1984. Wood, Chemistry, Ultrastructure, Reactions; Walter de Gruyter: Berlin, Germany, 1984. 2- Young, R.A., Akthar, M. 1998. Environmentally Friendly Technologies for Pulp and Paper Industry, R. Young and M. Akthar (Eds.), John Wiley Sons. Inc.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)