Ders Adı Kabuk Kimyası
Ders Kodu 1b97aa3119a048b4a7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İğne yapraklı ve yapraklı ağaç kabuklarının anatomik özellikleri öğrenilecek 2. Kabuğun genel kimyasal analizleri öğrenilecek 3. Kabuk selülozu ve odun selülozunun farklılıkları öğrenilecek 4. Kabuk ve odun hemiselülozlarının farklı yönleri öğrenilecek 5. Kabuk lignini ve odun ligninin detaylı karşılaştırılması ve farklılıklar öğrenilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağaç kabuğunun genel yapısı, anatomik özellikleri, genel kimyasal özellikleri, kabuk kimyasında analizler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kabukta bulunan genel hücre çeperi bileşenlerinin miktarı ve yapısı öğrenilecek Kabukta bulunan ekstraktif maddelerin yapısı ve miktarı öğrenilecektir.
Dersin Amacı Kabukta bulunan selüloz, hemiselülozlar ve ligninin çeşitli analiz yöntemleriyle elde edilmesi ve bu madde gruplarının ağacın diğer bölgelerinden elde edilen gövde odunu, dal odunu ile olan farklılıklarının öğrenilmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İğne yapraklı ve yapraklı ağaç kabukları arasındaki farlılıklar
2 Kabuğun anatomik özellikleri
3 Kabuk selülozunun yapısı ve elde etme yöntemleri
4 Kabuk hemiselülozlarının yapısı ve elde etme metotları
5 Kabuk ligninin yapısı ve elde etme yöntemleri
6 Lab. uygulama: Kabukta Holoselüloz, selüloz ve lignin analizleri
7 Analiz sonuçlarının odun analiz sonuçlarıyla karşılatırılması ve yorumlanması
8 Lignanlar ve stilbenler
9 Flavanoidler ve proanthocyanidinler
10 Suberinin yapısı, kabuktaki önemi ve analiz yöntemleri
11 Hidrolize ve kondanse tanenler
12 Kabuktaki inorganik bileşenler ve pH değeri
13 Ağaç kabuğundan faydalanma imkanları
14 Kabukta bulunan madde gruplarının biyolojik aktiviteleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 1
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 2
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 2
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 4
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 5
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 2
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 30
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 5 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 5 15
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Hafızoğlu H (1982) Orman Ürünleri Kimyası, Cilt 1 Odun Kimyası. K.T.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 52, Trabzon, 245 s. 2. Hafızoğlu H (1984) Orman Yan Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi, K.T.Ü. Orman Fakültesi Ders Notları, Trabzon
Diğer Kaynaklar 1. Wood and Cellulosic Chemistry, Hon.D.N.S, Shiraishi. N., Marcel Dekker, Inc.2001 2. Wood, Chemistry, Ultrastructure, reactions. D.Fengel, G.Wegener.Verlag Kesel.2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)