Ders Adı Orman Ürünlerinde Lipit Teknolojisi
Ders Kodu 672515d996a747a0b3
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Lipidlerin tanımı, sınıflandırmaları ve yapıtaşları öğrenilecek Lipidlerde oluşan bozulma tepkimeleri öğrenilecek Lipidlerin canlı yaşamındaki işlevleri öğrenilecek Doğal antioksidanların yapısı öğrenilecek Yağ hammaddelerinden yağ üretimi ve ham yağın alınması öğrenilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yağların tanımı, bitkilerde saptanması, bitkilerde yağ miktarını etkileyen faktörler, Lipitlerin reaksiyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Odun, kabuk ve odun dışı orman ürünlerinde bulunan yağ asitleri ve trigliseritlerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi yağları oluşturan gliserit formundaki bileşiklerin yapıları ve sınıflandırmaları öğrenilir.
Dersin Amacı Bitkilerde özellikle hücresel boyutta önemli bir yere sahip olan yağların tanımı, sınıflandırılması ve yapıtaşlarının belirlenmesini amaçlar. Odun, kabuk ve odun dışı orman ürünlerinden serbest yağ asitleri ve trigliseritleri analiz etmek için uygun yöntemin belirlenmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yağ asitlerinin doğada bulunuşu
2 Yağ asitlerinin desatürasyonu, genel yapısı ve isimlendirilmesi
3 Doymuş yağ asitleri
4 Doymamış yağ asitleri
5 Yağ asitlerinde izomeri
6 Mono-, di-, ve trigliseritlerin yapısı ve sınıflandırılması
7 Gliseritlerin adlandırılması, izomeri ve polimorfi
8 Fito- ve mikosteroller
9 Lipitlerin kimyasal ve enzimatik hidrolizi
10 Lipitlerin oksidasyaonu ve otoksidasyonu
11 Sabunlaşma, hidrojenasyon ve halojenasyon
12 Lipitlerin canlı yaşamındaki işlevleri
13 Lab. çalışması: (Analiz için örneklerin hazırlanması ve ayrıştırma teknikleri)
14 Lab. çalışması: (Ekstrakyion, sabunlaştırma ve türevlendirme, kromatografik analizler)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 1
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 1
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 2
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 5
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 4
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 2 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 5 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Orman Yan Ürünleri Kimyası Ders Notları, Prof.Dr.Harzemşah Hafızoğlu KTÜ Orman Fakültesi 1984.
Diğer Kaynaklar 1. Yağ Kimyası, Prof. Dr. M. Kayahan, ODTÜ Yayıncılık, 2003. 2. Wood, Chemistry, Ultrastructure, reactions. D.Fengel, G.Wegener.Verlag Kesel.2003. 3. Phytochemical Methods, A guide to Modern Techniques of Plant Analyses, J. B. Harborne, 1984.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)