Ders Adı Odun Kimyasında Standart Analiz Metotları
Ders Kodu 7ae2ba43a35d493d9c
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sarf malzemeleri tanıyarak, laboratuarda çalışma kültürünü kavrar Çözelti hazırlamayı, kimyasal maddeleri kullanmayı öğrenir Odun ve odun dışı ürünlere ait temel kimyasal analizleri yapmayı öğrenir Elde edilen verileri değerlendirerek rapor hazırlamayı öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun ve odun dışı ürünlere ait kimyasal analizlerin ( Rutubet tayini, holoselüloz, selüloz, lignin, çözünürlük) yapılarak elde edilen verilerin bir rapor halinde sunulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Odunun temel bileşenlerinin tanıtılması Odun kimyasında çözünürlük değerlerinin öneminin belirtilmesi odun ve odun dışı ürünlerde kimyasal analizlerin uygulanması
Dersin Amacı Odun kimyasında uygulanan deneylerin tanıtılarak, bireysel olarak uygulanması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Birimler, çalışma Araçları, Deneysel hata (anlamlı Rakamlar, Hata tipleri)
2 İndikatör ve Standart Çözelti Hazırlama, Örnekleme
3 Rutubet Tanımı ve Tayin yöntemleri
4 Ekstraksiyon tanımı ve Tayin yöntemleri
5 Odun ana Bileşenlerinin Tanıtılması ve Analiz yöntemleri
6 Laboratuvar uygulaması ( Örnek Hazırlama)
7 Laboratuvar uygulaması (Sıcak-Soğuk su Çözünürlüğü)
8 Laboratuvar Uygulaması (%1 NaOH çözünürlüğü)
9 Laboratuvar Uygulaması (Solvent Ekstraksiyonu)
10 Laboratuvar Uygulaması (Holoselüloz deneyi)
11 Laboratuvar uygulaması (alfa-selüloz)
12 Laboratuvar uygulaması (lignin deneyi)
13 Çalışma raporu hazırlama teknikleri
14 Çalışma raporu hazırlama teknikleri, uygulama ödevi teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 1
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 2
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 2
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 2
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 1
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 5
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 2
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 7 40
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 5 35
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Analitik Kimya, Daniel Harris, Gazi Büro Kitabevi- Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar TAPPI Standartları Wood and Cellulosic Chemistry, Hon.D.N.S, Shiraishi. N., Marcel Dekker, Inc.2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)