Ders Adı Uçucu Bileşikler ve Elde Etme Yöntemleri
Ders Kodu a3a17cfd4553444596
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Uçucu yağların kimyasal yapısı kavranacak. 2. Uçucu yağ tanımı,Genel özellikleri ve kullanım alanları öğrenilecektir. 3. Uçucu yağların kimyasal yapısı irdelenecektir. 4. Örnek hazırlama yöntemleri (Ekstraksiyon, Headspace ve Destilasyon) öğrenilecektir 5. Örnek hazırlama yöntemleri (Mekanik presleme, Supercritical CO2 ekstraksiyonu, SDE) öğrenilecektir 6. Uçucu yağların analiz yöntemleri irdelenecek ve laboratuarda küçük ölçkeli yağ eldeleri yapılacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uçucu yağların ve bileşiklerin tanımı, elde edilmesi, bitkilerde tespit edilmesi,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik uçucu yağ elde etme yöntemleri (su, buhar destilasyonu) öğretilecek Modern uçucu yağ elde etme yöntemleri (süper kritik CO2 ekstraksiyonu) öğretilecek
Dersin Amacı Odun dışı ürünlerden gıda, kozmetik ve ilaç sanayi gibi endüstrilerde kullanılmak üzere uçucu yağ elde yöntemleri incelenecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uçucu yağın tanımı ve genel özellikleri
2 Bitkilerde bulunduğu organlar ve bulunuş şekilleri.Türkiye’de uçucu yağ eldesin de kullanılan bitkiler
3 Uçucu yağların aromatik ve farmakolojik özellikleri ile kullanım alanları
4 Uçucu yağların kimyasal yapıları
5 Uçucu yağların kimyasal yapıları
6 Uçucu yağ elde etme yöntemlerinin genel değerlendirmesi
7 Destilasyon yöntemlerinin tanıtılması (HD,Buhar, VD) bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları
8 Ekstraksiyon yöntemlerinin tanıtılması (solvent ve SFE) bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları
9 Ekstraksiyon yöntemlerinin tanıtılması (Mikrodalga, SPME ve SDE) bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları
10 Presleme yöntemlerinin tanıtılması, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları
11 Bazı uçucu yağlara ait özelliklerin irdelenmesi
12 Laboratuar uygulaması: Analiz için örneklerin hazırlanması(HD yöntemiyle uçucu yağ eldesi)
13 Laboratuar uygulaması (solvent ekstraksiyonu yöntemiyle uçucu yağ eldesi)
14 Elde edilen yağların kimyasal yapılarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 1
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 2
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 1
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 4
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 5
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 1
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 2 10
Labaratuvar 2 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 5 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Kılıç, A. UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(13):37-45, 2008
Diğer Kaynaklar 1. Prof.Dr.Ayhan CEYLAN “Tıbbi Bitkiler-II (Uçucu yağ bitkileri)” Ege Üni.Ziraat Fakültesi yayını no: 481,1983. 2. Linskens and Jackson Vol:12 “Essentail oils and waxes” Springer, 1991. 3. Linskens and Jackson Vol:19 “Plant Volatile Analysis” Springer, 1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)