Ders Adı Lignin Kimyası
Ders Kodu e876b4d82680435b9a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ligninin tanımlanması adlandırılması öğrenilecek, Bitkilerdeki lignin miktarı ve moleküler yapıları öğrenilecek, Ligninin sınıflandırılması ve bitki hücrelerindeki dağılımı öğrenilecek, Kağıt hamuru üretimi esnasındaki lignin reaksiyonları kavranacak, Ligninden yararlanma ve endüstride kullanımı öğrenilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ligninin kimyasal yapısı, bitkilerden analizleri, miktarsal dağılımı ve sınıflandırılması, yapraklı ve iğne yapraklı ağaç lignini arasındaki farklılıklar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ligninin kimyasal yapısı detaylı olarak incelenecek, yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardaki farklar ortaya konulacaktır Ligninin bitkilerin farklı dokularından analizleri, miktarsal dağılımı ve sınıflandırılması öğrenilecektir.
Dersin Amacı Odunun ana bileşenlerinden olan ligninin kimyasal yapısını inceleyerek, adlandırılması, bitki dünyasındaki varlığı ve bitkilerdeki dağılımı ile sınıflandırılmasını öğrenmeyi amaçlar. Ayrıca ligninin odun ve kabuklardan elde etme yöntemlerini öğrenir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ligninin tanımı ve isimlendirilmesi, iğne yapraklı ve yapraklı ağaç ligninlerinin karşılaştırılması
2 Ligninin bitkilerde saptanması (Mikroskop yöntemi, Wiesner, Maule Reaksiyonu, Fotoğraf Yöntemi)
3 Kimyasal Yöntemler (Klason Lignini, Tiyoglikolik asit ve Dioksan asidoliz Yöntemi, Nitrobenzen oksidasyonu, Permanganat oksidasyonu)
4 Ligninin sınıflandırılması
5 Lignifikasyonun biyokimyasal özellikleri
6 Lignifikasyonun fiziksel özellikleri
7 Ligninde yapısal elemanların analizi
8 Klason Lignini elde etme yöntemi
9 Ligninin prekursorları ve polimerizasyonu
10 Ligninin degredasyonu (Oksidasyon, Hidroliz, Homoliz, Asidoliz)
11 Alkali pişirmelerde lignin reaksiyonları (Soda ve Sülfat Pişirmesi)
12 Sülfit pişirmesinde lignin reaksiyonları
13 Ligninden yararlanma (Düşük molekül ağırlıklı maddeler)
14 Ligninden yararlanma (Yüksek molekül ağırlığa sahip maddeler ve endüstriyel boyutta yararlanma)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hafızoğlu, H., Deniz, İ. (2010) Orman Ürünleri Kimyası Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Hafızoğlu, H. (1982) Orman Ürünleri Kİmyası, Cilt 1 Odun Kimyası, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:52
Diğer Kaynaklar 1.K. V. Sarkanen, C.H. Ludwig, (1971) Lignins Occurence, Formation, Structure and Reactions. Wiley Interscience, 1971 2. Hon.D.N.S, Shiraishi. N., (2001) Wood and Cellulosic Chemistry, Marcel Dekker, Inc. 3. D.Fengel, G.Wegener, (2003) Wood, Chemistry, Ultrastructure, reactions. .Verlag Kesel.
Materyal
Dökümanlar .
Ödevler .
Sınavlar .
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)