Ders Adı Orman Ürünleri Endüstrisi İçin Odun Dışı Hammadde Kaynakları
Ders Kodu 16a01b4c29694a0a93
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Halil Turgut Şahin
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kağıt ve kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan odun esaslı hammaddeleri bilmek 2- Kağıt ve kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan odun dışındaki hammaddeleri bilmek 3- Odun veya diğer odun dışı hammaddelerden üretilen kağıt ve kompozit malzemelerin performans özelliklerini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odun ve odun dışı hammadde kaynakları ile kağıt ve kompozit malzemelerin üretim teknolojileri, test yöntemleri ve kullanım yerleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Odun esaslı kağıt ve ahşap kompozitlerin üretimini öğretmek 2- Bitkisel esaslı kağıt ve ahşap kompozitlerin üretimini öğretmek 3- Bitkisel esaslı hammaddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğretmek
Dersin Amacı Odun esaslı kağıt ve ahşap kompozit malzemelerin üretim teknolojileri, Bitkisel esaslı kağıt ve ahşap kompozit malzemelerin üretim teknolojileri ve kullanım yerleri öğrenmek
WorkPlacement Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Orman Endüstrisi-Genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Anon. Wood Handbook, wood as an engineering material, FPL-GTR 113, Madison WI.
2 Orman Endüstrisinde odun hammaddesi kullanımı
  Ön Hazırlık: Anon. Wood Handbook, wood as an engineering material, FPL-GTR 113, Madison WI.
3 Orman endüstrisi için odun dışında hammadde kaynakları
  Ön Hazırlık: Atchison, J.E. 1988. Worldwide capacities for nonwood plan fiber pulping increasing faster than wood pulping capacities. Proce., Nonwood plant fibers, Progress report no. 19, Tappi press, Atlanta, GA, 1-22.
4 Odun dışı hammadde kaynaklarının fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: White, G.A., and Cook, C. G.1996. Inventory of agro-mass, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 7-21.
5 Odun dışı hammadde kaynaklarının kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: Rowell, R. M., Han, J.S., Rowell, J. S. 2000. Chracterization and factors effecting fiber properties, In: Natural fibers and agrofibers composites, E. Frolini, A.L. Leao and L.H.C. Mattaso (Eds) San Carlos-Brazil. 115-134.
6 Odun ışı hammadde kaynaklarından kompozit malzeme üretimi
  Ön Hazırlık: Rowell, R.M., 1996b. Opportunities for composites from agro-based resurces, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 249-167.
7 Odun ışı hammadde kaynaklarından kompozit malzeme üretimi
  Ön Hazırlık: Rowell, R.M., 1996b. Opportunities for composites from agro-based resurces, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 249-167.
8 Odun ışı hammadde kaynaklarından selüloz ve kağıt üretimi
  Ön Hazırlık: Young, R.A. 1996. Processing of agro-based resources into pulp and paper, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL,138-245.
9 Odun ışı hammadde kaynaklarından selüloz ve kağıt üretimi
  Ön Hazırlık: Young, R.A. 1996. Processing of agro-based resources into pulp and paper, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL,138-245.
10 Odun ışı hammadde kaynaklarından üretilen kompozit malzeme özellikleri
  Ön Hazırlık: English, B., Chow, P., and Bajwa, D.S. 1996. Processing into composites, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 269-299.
11 Odun ışı hammadde kaynaklarından üretilen kağıt ürünlerinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Young, R.A. 1996. Processing of agro-based resources into pulp and paper, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL,138-245
12 Bitkilerden alternatif ürün üretimi
  Ön Hazırlık: Rowell, R.M., 1996a. Composites from agro-based resources, the use of recyled wood and paper in building application, Madison WI, Sept. 1996. Procee., 217-222.
13 Kompozit ve kağıt ürünleri testleri
  Ön Hazırlık: Youngquist, J.A. 1999. Wood-based composites and panel products, In: Wood Handbook, wood as an engineering material, FPL-GTR 113, Madison WI.
14 Genel tekrar
  Ön Hazırlık: Anon. Wood Handbook, wood as an engineering material, FPL-GTR 113, Madison WI.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 5
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 4
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 4
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 5
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 3
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 5
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1- Rowell, R.M., 1996. Opportunities for composites from agro-based resurces, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 249-167. 2-Young, R.A. 1996. Processing of agro-based resources into pulp and paper, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL,138-245.
Diğer Kaynaklar 1- Atchison, J.E. 1988. Worldwide capacities for nonwood plan fiber pulping increasing faster than wood pulping capacities. Proce., Nonwood plant fibers, Progress report no. 19, Tappi press, Atlanta, GA, 1-22.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)