Ders Adı Kağıt Kimyası ve Üretim Teknolojisi
Ders Kodu 2d78682e26f348a7a5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Halil Turgut ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kağıt üretim teknolojisi kavranılacaktır 2- Kağıt üretiminde kullanılan selüloz dışındaki maddeler öğrenilecektir 3- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddelerin kağıt özellikleri üzerine etkisi bilinecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel kağıt üretim prosesleri, geleneksel olarak eklenen lif dışı maddeler, kağıt kalite özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Kağıt üretim teknolojisi bilinecektir 2- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddeler bilinecektir 3- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddelerin kalite ve özelliklerine etkisi bilinecektir
Dersin Amacı Kağıt üretim teknolojisi, kağıt üretiminde kullanılan proses kolaylaştırıcı ve fonksiyonel maddeler, eklenen bu maddelerin selüloz ile etkileşimini ve kağıt kalitesine etkisini öğrenmek
WorkPlacement Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Kağıt kimyasına giriş
  Ön Hazırlık: Roberts, J.C. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 1-8
2 Selülozda erişebilirlik
  Ön Hazırlık: Roberts, G.A.F. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 9-22
3 Kağıt endüstrisinde elektrokinetik
  Ön Hazırlık: Lindstrom, T. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 25-42
4 Retensiyon yardımcı maddeleri
  Ön Hazırlık: Horn, D., Linhart, F. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 44-60
5 Kuru direnç maddeleri
  Ön Hazırlık: Marton, J. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 63-75
6 Yaş direnç kimyası
  Ön Hazırlık: Dunlop-Jones, N. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 76-95
7 Asit pH ortamında yüzey kaplaması
  Ön Hazırlık: Gess, J.M.1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 97-112
8 Nötral yüzey kaplama
  Ön Hazırlık: Roberts, J.C.1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 114-130
9 Boyalar
  Ön Hazırlık: Murray, S.G. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 132-161
10 Dolgu maddelerinin fiziksel ve kimyasal etkileri
  Ön Hazırlık: Bown, R. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 162-198
11 Ölçüm ve kontrol
  Ön Hazırlık: Onabe, F. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 198-215
12 Ölçüm ve kontrol
  Ön Hazırlık: Onabe, F. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 198-215
13 Kağıt kimyasında pratik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Au, C.O. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 217-231
14 Kağıt kimyasında pratik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Au, C.O. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp. 217-231
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 4
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 3
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 4
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 4
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 4
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 5
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Roberts, J.C. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp.1-231
Diğer Kaynaklar 1- Clark, J. d'A., 1978. Pulp Technology and Treatment of Paper, Miller Freeman Publications, Inc. San Francisco 2- Kocurek, M.J., 1990, Secondary Fibers: Fibers and Non Wood Pulping, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)