Ders Adı Orman Endüstrisi Atıklarından Faydalanma Teknolojileri
Ders Kodu 79c563791f6e4115a1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Halil Turgut Şahin
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Orman ürünleri endüstrisinde oluşan lifsel atıklar kavranılacak 2- Orman ürünleri endüstrisinde oluşan lifsel atıklardan faydalanma kavranılacak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel orman ürünleri endüstrisi üretim teknolojileri, oluşan lifsel atık malzemeler, atık malzemelerden faydalanma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Orman ürünleri endüstrisinde oluşan lifsel atıkların incelenmesi 2- Orman ürünleri endüstrisinde oluşan lifsel atıkların değerlendirlmesi 3- Selüloz ve kağıt endüstrisinde oluşan atıkların değerlendirilmesi
Dersin Amacı Orman ürünleri endüstrisinde oluşan artık ve atıklardan faydalanma, lignoselülozik esaslı atıklardan faydalanılması, alternatif kullanım alanlarının kavranılması
WorkPlacement Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Odun özellikleri
  Ön Hazırlık: Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press.
2 Odun esaslı ürünler
  Ön Hazırlık: Smulski, S.,1997. Engineered Wood Products, PFS Research -Foundation. Madison, WI
3 Biyo kompozit malzemeler
  Ön Hazırlık: 2. Smulski, S.,1997. Engineered Wood Products, PFS Research -Foundation. Madison, WI
4 Odun yan bileşenleri
  Ön Hazırlık: Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press.
5 Kabuk ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press.
6 Genç odun ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press.
7 Orman ürünleri endüstrisinde oluşan atıklar
  Ön Hazırlık: Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press.
8 Atıklardan faydalanma olanakları
  Ön Hazırlık: Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 1-16
9 Selüloz üretiminde oluşan atıklar
  Ön Hazırlık: Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 17-28
10 Kağıt hamuru atık suyundan faydalanma
  Ön Hazırlık: Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 31-37
11 Lignin ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 37-56
12 Diğer kimyasal madde eldesi
  Ön Hazırlık: Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 57-80
13 Orman endüstrisi atıklarından enerji üretimi
  Ön Hazırlık: Young, R.A. 1998. Pulp, chemicals and energy from wood, University of Wisconsin, Grad. Course notes, unpublished. Madison, WI.
14 Orman endüstrisi atıklarından bazı özel maddelerin üretilmesi
  Ön Hazırlık: Young, R.A. 1998. Pulp, chemicals and energy from wood, University of Wisconsin, Grad. Course notes, unpublished. Madison, WI.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 4
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 4
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 3
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 5
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 4
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 5
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Young, R.A. 1998. Pulp, chemicals and energy from wood, University of Wisconsin, Grad. Course notes, unpublished. Madison, WI.
Diğer Kaynaklar 1- Bower, J.L. and Haygreen, J.G., 1989. Forest Products and Wood Science, Iowa University Press. 2- Maloney, G.T. 1978. Chemical from pulp and wood waste products and applications, Noyes Data Crop., NJ.pp. 57-80
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)