Ders Adı Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi
Ders Kodu 9efd1df33f5d40ca9c
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Halil Turgut ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- kağıt endüstrisinindeki hammade sorunu kavranılacaktır 2- Kağıt üretiminde kullanılan ekipman ve teçhizatın bilmek 3- Atık kağıtlardaki selüloz özelliklerinin ve yeniden kullanılabilirliğinin kavranılması ve kağıt üretimine uygunluğunun belirlenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kağıt ve selüloz endüstrisinin hammadde sorunu, kullanılmış atık kağıtları fiyat ve ekonomisi, atık kağıtlardan geri kazanım teknolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Farklı atık kağıt kaynaklarından gelen selülozun özelliklerinin bilinmesi 2- Selüloz lifleri arasındaki farklılıkların bilinmesi 3- Kağıt üretim teknolojisinin bilinmesi
Dersin Amacı Selülozun fizikzel ve kimyasal özellikleri, kâğıt sayfa yapısında selülozun özellikleri, kağıt üretim tekniklerinin bilinmesi, kağıt fabrikasyonu ve geri dönüşüm teknolojisinin bilinmesi, yeniden kağıt hamuru ve kağıt üretim teknolojisi
WorkPlacement Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 kağıt endüstrisine genel bakış
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları,Basılmamıştır,s.1-5
2 Ülkemiz kağıt endüstrisi ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.5-15
3 Kağıt ve selüloz endüstrisinin hammadde sorunu
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları,Basılmamıştır,s.15-25
4 Atık kağıt sınıfları, toplanması ve fiyat ekonomisi
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları,Basılmamıştır,s.25-35
5 Geri dönüşüm tesisleri ve çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları,Basılmamıştır, s.36-50
6 Kağıt geri dönüşüm teknolojileri ve değişkenler
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.51-60
7 Kağıt geri dönüşümde kullanılan kimyasal maddeler
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.61-70
8 Geri kazanılmış selüloz özellikleri
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.71-80
9 Mürekkep uzaklaştırma ve ağartma
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.81-90
10 Özel geri dönüşüm teknikleri
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.91-100
11 Yeniden üretilmiş kağıtların özellikleri
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.101-110
12 Geri dönüşüm tesislerinin çevreye etkisi
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.111-113
13 Kağıt geri dönüşümde politika belirleme
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.113-115
14 Genel tekrar
  Ön Hazırlık: Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notları, Basılmamıştır,s.111-115
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 4
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 4
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 5
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 5
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 3
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 3
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 3
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 5
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 10 10
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notu, Basılmamıştır, 116s, Isparta
Diğer Kaynaklar 1. Clark, J. d'A., 1978. Pulp Technology and Treatment of Paper, Miller Freeman Publications, Inc. San Francisco. 2. Göttsching, L., Pakarinen, H., 2001. Secondary fiber and deinking’, (ed), Finnish paper engineers assoc.-Tappi, Atlanta-GA 3. Kocurek, M.J., 1990, Secondary Fibers: Fibers and Non Wood Pulping, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA., 4. Spangenberg, R.J., 1993. Secondary fiber recyling, (Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)