Ders Adı Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği
Ders Kodu 01TRM5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan sağlığını etkileyen faktörleri bilir, İş kazası oluşturan tehlike kaynaklarını bilir, Meslek hastalıklarını bilir, İş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemleri kavrar, Güvenli çalışma kurallarını kavrar, Tarımsal mekanizasyonda kullanılan tüm aletlerin oluşturabileceği iş kazalarını, bu kazalara karşı tek tek alınması gereken önlemleri kavrar, İş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuktaki yerini bilir İnsanın anatomik yapısı ve iş güvenliği ilişkisini bilir, ) İlk yardım kavramı ve ilk yardım için neler yapılacağını bilir, Tarım iş makineleri ile güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma kurallarını kavrar., Herhangi bir iş kazası oluşumu sonrasında sosyal haklarının bilincine ulaşır..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel olarak iş güvenliği kavramı, önemi ve amacı. Güvensiz ortam, davranış ve çalışma koşulları. Kaza ve meslek hastalıkları. İnsan sağlığını etkileyen faktörler. Tarım makineleri ile çalışmada alınması gerekli güvenlik önlemleri. İlk yardım bilgileri. İş sağlığı ve iş güvenliği hukuku.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarımsal üretim sırasında kullanılan alet ve ekipmanların güvenli ve verimli kullanmak. Atölye ve sanayi üretimi ortamında kullanılan alet ekipman ve takım tezgahlarının güvenli kullanımına yön vermek, iş güvenliği ve iş hukukunu çalışma alanına hakim kılmak. Kaza ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamasını yapmak.
Dersin Amacı Tarım makinelerinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kaza ve yaralanmalara karşı tedbir almak, iş makinelerinin güvenli olarak kullanımını sağlamak, Atölye ortamında tamir veya üretim sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin farkında olmak ve gerekli güvenlik donanımlarını kullanmak, İlk yardım bilgilerini kavramak, iş güvenliği ve iş hukuku konusundaki yasa tüzük ve yönetmelikleri bilmek, herhangi bir iş kazası sonrasında yapılacakları öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş Güvenliğinin Tanımı, İş Güvenliğinin Önemi, İş Güvenliğinin Amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
2 İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kişisel Özellikler, Çevreye Bağlı Özellikler, İnsan Sağlığını Etkileyen Kimyasal Faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
3 KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI, İş Kazasının Tanımı, İş Kazalarının Oluş Nedenleri, İş Kazası Çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
4 Tarım İşletmelerinde İş Kazaları, Tarım Arabaları İle Yapılan Kazalar, Elevatör Kazaları,
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
5 İş Kazalarının Önlenmesi, Mühendislik Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim, Önlem
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
6 Tehlikeleri Önleme Yollarının Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
7 İş Kazalarında Yapılacak Hukuksal İşlemler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
8 MESLEK HASTALIKLARI, Madeni Cisimlerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları, Organik Cisimlerden Kaynaklanan Meslek Hastalıkları, Fiziksel ve Mekanik Etkilerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları, Tozlardan Meydana Gelen Meslek Hastalıkları, Bulaşıcı Meslek Hastalıkları
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
9 Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
10 İnsan anatomisi, işleyişi, kas yapısı, iskelet sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
11 Atelyelerde Çalışma Güvenliği, Tehlike Kaynakları, Koruyucular, Koruyucuların Yetenek ve Atelyelerde Çalışma Güvenliği, Tehlike Kaynakları, Koruyucular, Koruyucuların Yetenek ve Özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
12 Atelyelerde Alınacak Genel Güvenlik Önlemleri, Atelyelerde Özel Güvenlik Önlemleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
13 İlk yardım.
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
14 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin hukuksal boyutu
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 2
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 1
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 4
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 2
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 2
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 4 20
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011). Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008. Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Diğer Kaynaklar AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011). Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008. Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Materyal
Dökümanlar AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011). Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008. Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)