Ders Adı Korumalı Toprak İşleme Sistemi
Ders Kodu 01TRM5102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan sağlığını etkileyen faktörleri bilir, Toprak erozyonu oluşturan faktörleri bilir., Toprak sıkışması nedenleri ve sonuçlarını bilir ve önlemleri alır, Tohumun toprağa yerleştirilmesinde en az toprak işlemenin gereğini yapar, Toprak işleme sistemlerini, üretim sırasında gözetir ve uygular, Korumalı toprak işlemenin üretim girdilerini azaltacak şekilde uygular, Doğal kaynakların korunmasının gereğini yapar, Toprağın bir üretim kaynağı olduğu bilinciyle hareket eder, Korumalı toprak işleme ile topraktan atmosfere daha az CO2 salındığını bilir, Korumalı toprak işlemenin doğa ile uyumlu, ekolojik dengeyi ön plana alan bir uygulama olduğunu çevresine aktarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toprak işleme sistemleri alt gruplarının sınıflandırılması ve bunların ayrı ayrı tanımları. Korumalı toprak işleme sistemleri ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması. Değişik ürünlerde uygulama örnekleri. Korumalı toprak işleme sistemlerinin çevresel etki ve sonuçları. Korumalı toprak işleme sisteminin toprağı, çevreyi ve doğayı korumaya olan etkileri. Korumalı toprak işlemenin sera gazları emisyonuna olan etkileri. Sistemin girdi çıktı analizinin yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersi alan öğrenci, üretim kaynaklardaki (toprak) tahribatı önleyecek, çevreyle uyumlu üretim sistemlerini uygulamalarında ön plana alacak, düşük üretim girdisi ile çalışmalarını hedefleyecektir.
Dersin Amacı Tarımsal üretimde tohum yatağı hazırlığı sırasında, çevrenin ve toprağın sürdürülebilirliğini sağlayan teknikleri tanıtmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toprak işlemenin tanımı ve amaçları, toprak işleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
2 Toprak işleme açısından toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuyu önceden kaynak kitaptan okumak
3 Kuru ve sulu tarımsal üretim bölgelerinde uygulanan toprak işleme tohum yatağı hazırlığı teknikleri
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
4 Toprak işleme sistemleri tanımlar, tarihsel gelişim süreci
  Ön Hazırlık: Kaynak kitap ve yardımcı kitap sayfa 140-151
5 Alışılagelmiş toprak işleme sistemi: tanımı amacı ve avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
6 Korumalı toprak işleme sistemi, tanımı amacı ve avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitap ve yardımcı kitaptan okumak
7 Korumalı toprak işleme alt grupları: Şerit halinde toprak işleme
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
8 Korumalı toprak işleme alt grupları: Ekim sırasında toprak işleme yöntemi, tanımı amacı avantaj ve dezavantajları.
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
9 Korumalı toprak işleme alt grupları: Malçlı toprak işleme yöntemi, tanımı amacı avantaj ve dezavantajları.
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
10 Korumalı toprak işleme alt grupları: Sırta kim yöntemi tanımı amacı avantaj ve dezavantajları.
  Ön Hazırlık: Konuyu kaynak kitaptan okumak
11 Korumalı toprak işleme alt grupları: Azaltılmış toprak işleme yöntemi
  Ön Hazırlık: Konuyu yardımcı ve kaynak kitaptan okumak
12 Korumalı toprak işlemenin çevresel etki ve değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Konuyu yardımcı ve kaynak kitaptan okumak
13 Korumalı toprak işlemenin üretim girdisi ve ürün çıktısı açısından değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Konuyu yardımcı ve kaynak kitaptan okumak
14 Ülkemiz ve Dünyada korumalı toprak işleme uygulamaları örnekleri, geleceğe dönük beklentiler, hedefler.
  Ön Hazırlık: Konuyu yardımcı ve kaynak kitaptan okumak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 2
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 2
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 1
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 3
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 5
Ödev 5 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ÖNAL, İ., Toprak işleme sistemleri ve doğrudan ekim makinesi konstrüksiyonu, EÜ. Ziraat Fakültesi yardımcı ders kitabı yayın No: 564 İZMİR (2005)
Diğer Kaynaklar HAYES,A.W.,Minimum Tillage Farming. No-Till farmer, Inc., Brookfield, Wiskonsin. (1982).
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)