Ders Adı Sağım Tekniği
Ders Kodu 01TRM5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları Süt sağım tekniklerini bilir. Süt sağım makinası ve tesislerinin çalışma prensipleri, tipleri ve parçalarını tanır. Süt sağım makinası ve tesislerinin temel ayar ve bakımlarını yapar. Süt sağım makina ve tesislerinin periyodik testlerinde teknik görevleri alır. Süt sağımının yönetim ve planlamasını yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağım, sağım zamanı ve şekli, sütün memeden indirilmesi, elle sağım, makinalı sağım, makinalı sağım yöntemleri, makinalı sağım kuralları, sağım makina/tesis tipleri ve parçaları, sağım makina/tesislerinin işletilmesi, süt sağım makina/tesislerinin periyodik kontrol ve testleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinde sağım sistemlerine ilişkin uygulamalarda teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Amacı Öğrenciye sağım teknikleri, sağım prosesi, süt sağım sistemlerinin çalışma esaslarının öğretilmesi, süt sağım makinası ve tesislerinin tip ve kapasite seçimi, işletimi, tasarımı planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Türkiye süt üretimi ve süt sağım makinaları imalatı, süt kalitesi ve etkili faktörler
2 Memenin yapısı, sağım zamanı, şekli ve prosesi
3 Elle sağım, makinalı sağım yöntemleri
4 Makinalı süt sağım prosesi
5 Sağım makinası ve tipleri, çalışma prensipleri, donanım ve parçaları: Vakum-nabız sistemi
6 Sağım makinası ve tipleri, çalışma prensipleri, donanım ve parçaları: Süt alım, iletim ve depolama sistemi
7 Sağım makinası ve tipleri, çalışma prensipleri, donanım ve parçaları: Kayıt, kontrol ve otomasyon sistemleri
8 Süt sağım makina vetesislerinde süt verim kontrol sistemleri
9 Süt sağım makina ve tesislerinin ayar ve bakımı
10 Süt sağım makina ve tesislerinin tip ve kapasite seçimi
11 Süt sağım makina ve tesislerinin periyodik kontrolleri ve ISO testleri
12 Statik testler (kuru) ve Dinamik testler (yaş)
13 Gerçek sağım zamanı testleri
14 Genel değerlendirme ve ödev sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 4
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 2
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 3 3
Arazi ya da Alan Çalışması 2 1 2
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar Ayık,M., 1993.Hayvancılıkta Mekanizasyon. (II. Baskı). A.Ü.Z.F. yayın No: 1300, A. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayınları, No: 375, Ankara Yıldız, Y., 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayınları, No: 20, Adana. ISO 5707:2007: Milking machine installations -- Construction and performance. 2007.
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler Örnek bir süt sığırcılığı işletmesi için sağım tesisi fizibilitesi
Sınavlar Yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)