Ders Adı Kompost Teknolojisi ve Mühendisliği
Ders Kodu 01TRM5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kompostlama tekniği konusunda temel kavramları anlamak 2) Kompostlama tekniğinin tarımsal atık yönetimi içindeki önemini kavramak 3) Kompostlama da kullanılabilecek materyaller hakkında bilgi sahibi olmak 4) Kompostlama prosesini etki eden etmenleri bilmek 5) Kompostlama sistemlerinin işletilmesi becerisi kazandırmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kompostlama temel bilgileri, Kompostlama metotları, Kompostlama operasyonları, Kompostlama prosesi yönetimi ve arazi seçimi, kompost kullanımı, pazarlanması ve ekonomisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders sonunda öğrenciler kompost tesislerinin seçimi, planlanması, tasarımı, işletilmesi konularında beceri kazandırmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin tarımsal atık yönetiminde yaygın olarak kullanılan kompostlama tekniği konusunda temel bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Farklı kompostlama sistemlerinin yapıları, işletilmesi, ekonomileri konusunda uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompostlama
  Ön Hazırlık: Sayfa 1-20
2 Kompostlama
  Ön Hazırlık: Sayfa 21-36
3 Kompostlama metotları
  Ön Hazırlık: Sayfa 38-46
4 Kompostlama metotları
  Ön Hazırlık: Sayfa 46-57
5 Kompostlama operasyonları
  Ön Hazırlık: Sayfa 57-63
6 Kompostlama operasyonları
  Ön Hazırlık: Sayfa 63-70
7 Kompostlama prosesi yönetimi ve arazi seçimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 71-86
8 Kompostlama prosesi yönetimi ve arazi seçimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 86-92
9 Kompostlama prosesi yönetimi ve arazi seçimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 92-98
10 Kompostun kullanımı, pazarlanması ve çiftlikte kompostlamanın ekonomisi
  Ön Hazırlık: Sayfa 100-111
11 Kompostun kullanımı, pazarlanması ve çiftlikte kompostlamanın ekonomisi
  Ön Hazırlık: Sayfa 111-120
12 Atık yönetimi ve kompostlama için diğer seçenekler
  Ön Hazırlık: Sayfa 123-125
13 Dünya’da ve Türkiye’de kompostlamayla ilgili standartlar ve uygulamalar
  Ön Hazırlık: Sayfa 133-146
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 4
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 4
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öztürk M ve Bildik B. 2005. Hayvan çiftliklerinde kompost üretimi, Çevre ve Orman Bakanlığı.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kompostlaştırma konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler Kompost mühendisliği ile ilgili problem çözümleri, dizayn hesaplamaları gibi ödevler verilir
Sınavlar Yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)