Ders Adı Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Kurutucular
Ders Kodu 01TRM5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Sevil Karaaslan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarım ürünleri ile nem arasındaki ilişkileri bilir, Nemli havanın özelliklerini kavrar, Psikrometrik diyagramı kullanarak havanın özelliklerini saptar, Kurutma için gerekli hava ve ısı enerjisini belirler, Ürün hava akımı ilişkilerini bilir, Kurutma ve havalandırma sistemlerinde havanın karşılaştığı dirençleri biliır, Hava kanallarının sistem içine yerleştirilmesini yapar, Kurutulacak ürüne göre kurutuma yöntemini ve kurutucuyu seçer, Tahıl, sebze, meyve, ot gibi değişik ürünleri kurutulmasını yapar, Tarım ürünlerinin kurutulmasında kullanılan kurutucu tiplerini seçer.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarım ürünlerinde kurutmanın önemi, ürünlerde nemlilik ölçüsü, ürün denge nemi, bağıl denge nemi ve mutlak nem kavramları. Ürün neminin saptanma yöntemleri, nemli havanın özellikleri, hava akımının ürün yığını içinden geçirilmesi, tarım ürünlerinin hava akımına karşı gösterdiği direnç, kurutma yöntemleri ve kurutucu tipleri. Kurutma yöntemi ve kurutucu tipinin seçimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarım ürünlerinden alınacak su miktarını belirleyerek, kurutma için kurutucu hava miktarı, havayı ısıtmak için gerekli enerji miktarını hesaplamak, ürün tipi ve durumuna uygun kurutma yöntemi ve kurutucu tipini seçmek hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan kurutma kavramını öğretmektir. Ürünlerden alınacak nem miktarı saptanarak bu nemin uzaklaştırılması için gerekli hava miktarının saptanması, bu havanın kurutucu içinden geçirilmesi ile ürün neminin düşürülmesi aşamalarında gerekli hesaplamaları yapmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tarım ürünleri ile nem arasındaki temel ilişkiler
  Ön Hazırlık: 1-24 sayfalar
2 Tarım ürünlerinde bulunan nemin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: 25-36 sayfalar
3 Nemli havanın özellikleri
  Ön Hazırlık: 37-55 sayfalar
4 Psikrometrik diyagramın kullanılarak havanın özelliklerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: 55-78 sayfalar
5 Kurutma ve havalandırma sistemlerinde hava akımının karşılaştığı dirençler
  Ön Hazırlık: 79-102 sayfalar
6 Hava kanallarının yapım ve sisteme yerleştirilmesi
  Ön Hazırlık: 103-107 sayfalar
7 Ürün kurutma ve havalandırma işlemlerinde hava akımı sağlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: 108-120 sayfalar
8 Kurutmanın evreleri
  Ön Hazırlık: 121-126 sayfalar
9 Kurutma sırasında ısı ve kütle iletimi
  Ön Hazırlık: 128-168 sayfalar
10 Kurutucu tipleri: Ürünün hareketsiz olduğu kurutucular
  Ön Hazırlık: 173-197 sayfalar
11 Kurutucu tipleri: Ürünün hareketli olduğu kurutucular
  Ön Hazırlık: 198-250 sayfalar
12 Ot kurutma düzenleri
  Ön Hazırlık: 250-265 sayfalar
13 Tahıl ve benzeri taneli ürünler, sebze ve meyvelerin kurutulması
  Ön Hazırlık: 271-292 sayfalar
14 Kurutucu seçimi
  Ön Hazırlık: 293-296 sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 2
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 2
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 1
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 4
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 2
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 1
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 15
Ödev 0 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu YAĞCIOĞLU, A., Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği, EÜ.Ziraat Fakültesi Yayın No: 536. İZMİR, (1999). Ders sunusu.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)