Ders Adı Toprak İşlemesiz Tarım Sistemi
Ders Kodu 01TRM5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan ve çevre sağlığını etkileyen faktörleri bilir, Toprak erozyonu oluşturan faktörleri bilir., Toprak sıkışması nedenleri ve sonuçlarını bilir ve önlemleri alır., Tohumun toprağa yerleştirilmesinde uygulanan teknikleri kavrar, Toprak işleme sistemlerinden, en uygun olanını seçer ve uygular, Toprak işlemesiz sistemin kimyasal yabancı ot kontrolü ile birlikte uygulandığını bilir., Doğal kaynakların korunmasının gereğini yapar, Toprağın bir üretim kaynağı olduğu bilinciyle hareket eder, Toprak organik maddesinin korunması açısından toprağın az işlenmesinin gerekliliğini bilir, Toprak işlemesiz sistemin doğa ile uyumlu, ekolojik dengeyi ön plana alan bir uygulama olduğunu çevresine aktarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toprak işleme sistemleri alt gruplarının sınıflandırılması ve bunların ayrı ayrı tanımları. Toprak işlemesiz sistemler ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması. Toprak işlemesiz sistemin toprağı, çevreyi ve doğayı korumaya olan etkileri. Toprak işlemesiz sistemde yabancı ot kontrol stratejileri. Kimyasal yabancı ot kontrolü ve toprak işlemesiz tarım sistemi. Toprak işlemesiz sistemin ekonomik yönden analizi. Toprak işlemesiz yöntemde kullanılan özel ekim makinesinin yapısal özellikleri ve çalışma şekli.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tohum yatağı hazırlığı sırasında toprağın işlenmeden tohumun toprağa yerleştirilerek de üretimin yapılabileceğini, bunun yöntemlerini ve araçlarını benimsetmektir.
Dersin Amacı Toprak işlemesiz tarımın tanımı, özellikleri, toprak ve çevre ile olan ilişkileri. Toprak sıkışması, üretim girdileri ve çıktıları açısından konunun tanıtımı yapılmaktadır. Kimyasal yabancı ot kontrolü ile birlikte sistemin yürütülmesinin gerekliliği irdelenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toprak işleme sistemlerine genel giriş
  Ön Hazırlık: Diğer kaynaklardan bu sistemlerin okunması
2 Toprak işlemesiz tarım sistemine giriş, olumlu olumsuz yönleri, temel felsefesi
  Ön Hazırlık: 1-10 Sayfalar
3 Toprak işlemesiz tarımın iklim üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: 11-41 Sayfalar
4 Toprak işlemesiz tarımın toprağa uygulanabilirliği
  Ön Hazırlık: 42-65 Sayfalar
5 Toprak nemi- Toprak işlemesiz tarım ilişkisi
  Ön Hazırlık: 66-86 Sayfalar
6 Toprak işlemesiz tarımın-Gübreleme, besin maddesi ilişkisi
  Ön Hazırlık: 87-126 Sayfalar
7 Toprak işlemesiz tarımda enerji gereksinimi
  Ön Hazırlık: 127-151 Sayfalar
8 Toprak işlemesiz tarım ile herbisit ve yabancı ot ilişkisi
  Ön Hazırlık: 152-170 Sayfalar
9 Toprak işlemesiz tarımda diğer hastalık ve zararlılarla kontrol şekilleri
  Ön Hazırlık: 171-189 Sayfalar
10 Toprak işlemesiz tarımda toprak özelliklerindeki değişimler
  Ön Hazırlık: 190-230 Sayfalar
11 Toprak işlemesiz tarımda çoklu ürün yetiştirme
  Ön Hazırlık: 231-253 Sayfalar
12 Toprak işlemesiz tarımda kullanılan ekipmanlar
  Ön Hazırlık: 254-269 Sayfalar
13 Ilıman iklimsel bölgelerde toprak işlemesiz tarım uygulamaları
  Ön Hazırlık: 270-298 Sayfalar
14 Toprak işlemesiz tarımın ekonomik yönden diğer sistemlerle karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Diğer sistemleri başka kaynaklardan okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 2
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 2
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 2
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 2
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 4
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 2
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 4 15
Ödev 7 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 7 3 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu PHILLIPS,E.R., PHILLIPS,H.S., No-Tillage Agriculture Principles and Practices, Van Nostrand Reinhold Company, ISBN: 0-442-27731-8. New York. (1984)
Diğer Kaynaklar YOUNG (jr),H.M.., No- Tillage Farming, NO-Till Farmer, Inc., Brookfield, Wisconsin, (1982).
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)