Ders Adı İş ve Zaman Etüdü
Ders Kodu 01TRM5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları İş ve zaman etüdünün temel kavramları ve kullanım alanlarını bilir. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide üretim zincirini mühendislik esaslarına göre inceleyerek iş ve zaman etüdü yapar. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide iş akış organizasyonunu yapar. İş ve zaman etüdü verilerine göre yeni iş akışlarını planlar, yeni teknik ve teknolojik uygulamaları dikkate alarak organize eder. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide iş ve zaman verilerini değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş etüdü tanımı ve kapsamı, iş akış organizasyonu. Metot (yöntem) etüdü ile teknikleri, Zaman etüdü, İş etüdünde verimlilik, ergonomi, verimlilik önlemleri, İş akışı şemaları ve simgeleri, İş ölçümü ve teknikleri, iş hacmi, işçi ve ekipman hesaplama teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarımsal işletmeler ve tarıma dayalı sanayi tesislerinde iş ve zaman etüdü yapan, işgücü, makina ve verimlilik planlamalarını gerçekleştirme becerisini geliştirmek ve bilgi altyapısını oluşturmak
Dersin Amacı Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında iş ve zaman etüdünün teorik ve pratik esaslarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş etüdünün tanımı ve kavramlar, iş etüdü teknikleri, iş etüdünün temel uygulama alanları, verimliliği artırmanın yolları.
2 Veri toplama ve kullanımı, veri ve akış türleri, veri değerlendirme yöntemleri.
3 Tarımsal işletmelerde verimlilik, iş kapsamları, iş etüdünde zamanları belirleme yöntemleri.
4 İş etüdünün uygulanmasında insan etmeni, Metod etüdü ve iş seçimi, kayıt, inceleme, malzeme akışı.
5 İşçi ve malzeme hareketleri, iş yeri organizasyonu, işçi ve iş akış diyagramları.
6 Bir işletmede çalışma koşulları ve çalışma ortamı.
7 İş ölçümü tanımı-amacı-yararları, iş ölçümlerinde temel yöntemler İş ölçümü ve iş ölçüm teknikleri.
8 Zaman etüdü ve araçları, zaman etüdü formları.
9 Zaman etüdünün aşamaları.
10 İşçi performanslarının belirlenmesi, standart süre hesaplama teknikleri.
11 İş organizasyonunun işletme koşullarına uygun biçimde düzenlenmesi Farklı sektörlere ilişkin zaman etüdü uygulamaları.
12 Tarımsal işletme ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında iş ve zaman etüdü uygulamaları.
13 Tarımsal mekanizasyonda iş ve zaman etüdlerine ilişkin olarak uygulanan yöntemlerin özellikleri.
14 Genel Değerlendirme ve ödev sunumları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 2
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 4
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 2
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Görsel sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean Manufacturing 3rd Edition, Prentice Hall.( Ders Kitabı) MPM-REFA, İş Etüdü ve Yöntem Bilgisi, (1988), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Yayın No:544. Kanawaty, G., (1997), İş Etüdü, Uluslararası çalışma örgütü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Yayın No:29. Niebel, B., Freivalds, A., (2002), Methods, Standards and Work Design, 11th edition, McGraw-Hill. Milli Prodüktivite Merkezi, 1991. İş Etüdü, MPM Yayınları No:29 ANKARA.
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler Bir tarım işletmesi ya da tarıma dayalı sanayi kuruluşunda iş ve zaman etüdü çalışması.
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)