Ders Adı Bio-Proses Mühendisliğinin Temelleri
Ders Kodu 01TRM5109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Biyolojik sistemler ile ilgili kavramları bilmek 2) Biyolojik sistemlerde mikroorganizmaları tanımak ve fonksiyonlarını anlamak 3) Biyolojik sistemlerin matematiksel modelleme temel ilkelerini anlamak ve farklı sistemler için denklikleri kullanabilme becerisi 4) Biyolojik reaksiyonların termodinamiğini ve kinetiğini anlayabilme ve farklı durumlar için kullanma becerisi 5) Kesikli, sürekli ve yarı kesikli prosesleri anlamak ve modelleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders biyoreaksiyon mühendisliğinin temel ilkelerini anlatmak için hazırlanmış olup, mikroorganizmaların yapısı ve fonksiyonları Metabolik yollar ve mikrobiyal enerjetik, matematiksel modellemenin temel ilkeleri, biyolojik reaksiyonların stokiyometrisi, biyolojik reaksiyonların termodinamiği ve kinetiği, taşınım olayları ve biyoproseslerin modellenmesi konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Öğrencilerin biyolojik işlemler ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi ve yürütülmesinde esnasında karşılaşılabilecek problemleri çözme becerisi kazandırmak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gıda, kimya sanayi, atık su tesisleri, ve tarım vb sanayilerde kullanılan biyolojik işlemlerin temellerini öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Biyoreaksiyon Mühendisliğine Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
2 Mikroorganizmaların yapısı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
3 Metabolik yollar ve Mikrobiyal enerjetik
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
4 Matematiksel Modellemenin temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
5 Biyolojik reaksiyonların Stokiyometrisi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
6 Biyolojik reaksiyonların Stokiyometrisi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
7 Biyolojik reaksiyonların termodinamiği
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
8 Biyolojik reaksiyonların termodinamiği
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
9 Reaksiyon mekanizması ve reaksiyon hızlarının analizi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
10 Reaksiyon mekanizması ve reaksiyon hızlarının analizi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
11 Reaksiyon kinetiğinin modellemesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
12 Reaksiyon kinetiğinin modellemesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
13 Taşınım olayları ve biyoproseslerin modellemesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
14 Taşınım olayları ve biyoproseslerin modellemesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölümler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 5
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 3
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Türker,M., Biyoreaksiyon Mühendisliği Biyolojik Proseslerin Kinetiği ve Modellenmesi’, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Bioproses mühendisliği ile ilgili tezler ve yayınlar
Ödevler Problem çözümlemeleri ve güncel araştırmalar ödev olarak verilir
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)