Ders Adı Biyolojik Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
Ders Kodu 01TRM5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kompostlama ve Biogaz sistemleri ile ilgili kavramları tanımlayabilmek 2) Kompostlama ve Biogaz prosesini tanımlayan enerji, kütle ve momentum denklemelerini yazabilmek 3) Kompostlama prosesini reaktör ve windrow sistemleri için modelleyebilmek ve gerçek sistemlere uygulayabilmek 4) Biyogaz prosesini modelleyebilmek ve gerçek sistemlere uygulayabilmek 5) Gerçek sistemlerde karşılaşılan problemleri model kullanarak tespit edebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, kompostlama ve biyogaz prosesinin modellemesi ve simülasyonu için gerekli olan kinetik, kütle, enerji ve momentum denkliklerinin nasıl oluşturulacağı ve bu denkliklerinin yazılım ortamına nasıl aktarılacağı konusunda bilgi verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, öğrencilerin kompost ve biyogaz tesislerinde model ve simülasyon tekniklerini kullanarak araştırma-geliştirme, problem çözme yeteneğinin kazandırılması
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kompostlama ve biyogaz teknolojisi alanında kullanılan proseslerin nasıl modellendiğini öğretmek ve yazılım programlarının gerçek sistemlere uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompostlama: Termodinamik ve Biyolojik temeller
  Ön Hazırlık: [1]
2 Kompostlama: kinetiği
  Ön Hazırlık: [1]
3 Kompostlama: fiziksel ve kimyasal dengeleme
  Ön Hazırlık: [1]
4 Kompostlama: havalandırma ve enerji dengesi
  Ön Hazırlık: [1]
5 Kompostlama kinetiği ve ürün stabilitesi
  Ön Hazırlık: [1]
6 Reaktör sistemlerinde kompostlama- Modelleme ve simülasyon
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı (C++)
7 Windrow sistemlerinde kompostlama- Modelleme ve simülasyon
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı (Fortran)
8 Anaerobik ayrışmanın temelleri
  Ön Hazırlık: [2]
9 Biyogaz teknolojisi
  Ön Hazırlık: [2,3]
10 Anaerobik ayrışma modeli (ADM1)
  Ön Hazırlık: [2]
11 Anaerobik ayrışma modeli (ADM1)-WEST simülatörü ile çalışma
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı
12 Anaerobik reaktörlerde ısı transferi modelinin kullanımı
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı
13 Anaerobik reaktörlerin modellemesinde FLUENT yazılım programının giriş
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı
14 Anaerobik reaktörlerin modellemesinde FLUENT yazılım programının kullanımı
  Ön Hazırlık: Bilgisayar programı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 4
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 4
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu [1] Haug, R.T., 1993. The Practical Handbook of Compost Engineering. Lewis Publishers, Boca Raton, FL. [2] Batstone, D.J., Keller, J., Angelidaki, I., Kalyuzhnyi, S., Pavlostathis, S., Rozzi, A., Sanders, W., Siegrist, H., and Vavilin, V. 2002. The IWA Anaerobic Digestion Model No1. Wat. Sci. Tech., 45(10), 63-73. [3] Yaldız, O. 2004 Biyogaz Teknolojisi. Akdeniz Üniversitesi Yayın no: 78. Akdeniz Üniversitesi Basımevi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Dersle ilgili tez ve araştırmalar
Ödevler
Sınavlar Yazılı ve sözlü sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)