Ders Adı Karma Yem Üretim Mekanizasyonu
Ders Kodu 01TRM5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Karma yem üretim yöntemlerini ve makinaları tanır. Karma yem üretimi için makina seçimi ve yöntemine karar verir. Karma yem üretiminde kullanılan makina performanslarını belirler ve planlama yapar. Karma yem fabrikalarında enerji tüketimini izleyerek üretim ile ilişkisini ortaya koyar. Karma yem fabrikası yer seçimi ve fizibilitesini yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye karma yem sanayi, karma yem, karma yem tipleri, karma yem üretim teknolojisi, üretim prosesleri ve teknikleri, karma yem üretim makinalarının seçimi, fabrika kurulumunda fizibilite, enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetim sisteminin kurulması, karma yem fabrikalarında yönetimin sağlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin karma yem üretiminde; planlama ve fizibilite yapma, makina seçimi ya da değişim kararı verme, enerji tüketimi ve üretimi arasında ilişki kurma konularında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Amacı Öğrenciye karma yem hazırlama proseslerinde yer alan yöntem ve makinaları, üretim tesis ve fabrikaların tanıtımı, çalışma esasları ve tasarımlarını öğretilmesi, karma yem fabrikası ve tesislerinin projelendirilmesi, teknik ve ekonomik fizibilitesi için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Karma yem endüstrisinin tarihçesi ve Türkiye karma yem sanayi
2 Giriş: Karma yem, karma yem tipleri ve üretim aşamaları
3 Karma yem üretim yöntemleri ve teknolojisi
4 Ürün akışı, prosesler ve üretim teknikleri
5 Ürün alımı, dozajlama, öğütme makinaları ve kırma prensipleri
6 Karıştırma, peletleme, ekstrüksiyon makinaları
7 Soğutma, kurutma, yağlama uygulamaları
8 Granül makinaları, hammadde ve yem taşıma ve iletim teknikleri, paketleme, depolama ve nakliye
9 Karma yem fabrikalarının fizibilitesi ve planlanması
10 Karma yem sanayinde enerji tüketimi ve yönetimi
11 Karma yem sanayinde çevre yönetimi
12 Karma yem fabrikası yönetimi
13 Karma yem üretim makinalarının test ve kontrolü
14 Genel değerlendirme ve ödev sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 5
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 4
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 2
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Görsel sunular ve haftalık uygulama notları, ISO, ASABE, TSE vb. Standartlar, Veri ve Mühendislik Uygulamaları. Resmi yönetmelik, tebliğ ve talimatlar.
Diğer Kaynaklar Ellhiney, R.R.Mc.1985 Feed Manufacturing Technology. American Feed Industry Association, Inc. USA Mustafa ERGÜL, 1994, Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi Ders Kitabı, EÜ Zir. Fak. Yayınları No:384 Yılmaz YILDIZ, 1993, Karma Yem Mekanizasyonu Yardımcı Ders Kitabı, ÇÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No:76
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımları, görsel sunumlar
Ödevler Örnek bir karma yem fabrikası fizibilitesi
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)