Ders Adı Tarımda Enerji Yönetimi
Ders Kodu 01TRM5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji kaynaklarını ve enerji tiplerini tanır. Bir tarım işletmesi ya da tarıma dayalı sanayide ön enerji etüdü için gerekli verileri toplar. Enerji yönetim sisteminin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının organizasyonunu ve planlamasını yapar. Enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik olarak enerji tüketimini izleyerek üretim ile ilişkisini ortaya koyar. Enerji verimliliği olanaklarını ve tasarruf potansiyelini belirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji, ısı ve sıcaklık tanımları, SI birim sistemi, enerji kaynakları, enerjinin tarımda kullanılması, enerji yönetiminin esasları, enerji verimliliği çalışmaları, enerji etütleri ve fizibilite.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları için enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarında gerekli teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Amacı Öğrenciye tarımda enerji kullanımı, tarımsal üretim ve yardımcı tesislerde enerji verimliliği, tasarrufu ve enerji yönetimi çalışmalarını öğretilmesi, ?ön enerji etüdü?, projeleme ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türkiye’nin genel enerji durumu, tarım ve tarıma dayalı sanayinin durumu
2 Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları, tanımlamalar, enerji yönetim sisteminin unsurları
3 Enerji yönetim sisteminin tarım ve tarıma dayalı sanayi sektöründe oluşturulmasının yöntemleri
4 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayide enerji verimliliği olanakları
5 Ön enerji etüdü uygulama esasları
6 Detaylı enerji etüdü uygulama esasları
7 Güç faktörünün düzeltilmesi ve enerji tasarruf potansiyeli
8 Elektrik sistemlerinde enerji verimliliği sağlamanın yolları ve tasarruf potansiyeli
9 Elektrik motoru seçimi ve lamba seçimi ile tasarruf potansiyelleri
10 Buhar kazanları verim hesaplamaları ve buhar sistemlerinde enerji tasarrufu olanakları
11 Isı yalıtımı ve ısı yalıtımı hesapları
12 Ekonomik analiz yöntemleri ve fizibilite
13 Enerji verimliliğinin raporlanması
14 Genel değerlendirme ve ödev sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 1
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 1
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 1
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 4
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 35 35
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar Yavuzcan, G. 1994 Enerji Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1324. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi. Ankara, ISBN: 975-482-171-2 117 s. (Ders Kitabı) Stanhill, G. 1984 Energy and Agriculture. Springer-Verlag, Germany, ISBN: 3-540-13476-X 192 p. Sanayide Enerji Yönetimi Esasları Cilt I-II-III-IV. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi, Ocak 1997, (1. Revizyon Eylül 1999), Ankara.
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımları, görsel sunumlar
Ödevler Örnek bir tarım işletmesi veya tarıma dayalı sanayi kuruluşunda ön enerji etüdü çalışması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)