Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu 01TRM5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-DenizYILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgisayar ortamında teknik resim çizimleri yapabilir Bilgisayar ortamında katı modelleme yapabilir Bilgisayar ortamında tasarım yapabilir SolidWorks programını kullanabilir Tasarımlara animasyon ve görsel efektler ekleyebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği SolidWorks programına giriş, temel çizim teknikleri, temel çizim komutları, üç boyutlu çizim ve katı modelleme, proje oluşturma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tasarımlarını bilgisayar ortamında gerçekleştiren adayların yetiştirilmesi Bilgisayar ortamında analiz yapabilen adayların yetiştirilmesi Bilgisayar ortamında proje hazırlayabilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Amacı Teknik resim çizimlerinin, katı model tasarımlarının ve projelerin bilgisayar ortamında hazırlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katı modelleme programına giriş
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 3-38
2 Dosya işlemleri
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 39-44
3 Katı modelleme programında tasarıma giriş
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 45-88
4 Katı modelleme programında taslak oluşturma
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 89-202
5 Modelleme (taslağa üç boyut verme: Features) Feature oluşturma, extrude, cut-extrude, revolved boss/base, revolved cut, sweep, sweeepcut
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 203-248
6 Modelleme (taslağa üç boyut verme: Features) Loft, cut-loft, filet, chamfer, draft, dome, shell, rib
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 249-318
7 Modelleme (taslağa üç boyut verme: Features) Linear pattern, circular pattern, curve driven pattern, skecth driven pattern, table driven pattern, mirror, flex, wrap
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 318-378
8 Yüzey modelleme (Surface)
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 379-406
9 Sac metal oluşturma (Sheet metal)
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 407-517
10 Montaj (Assambly) Montaj içinde parçayla çalışmak, montaj özelliklerini tanımak
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 523-536
11 Montaj (Assambly) Montaj komutları
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 537-568
12 Montaj ve simülasyon uygulaması
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 569-602
13 Kaynaklı birleştirme (Weldment)
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 603-680
14 Katı modelden teknik resim oluşturma (Drawing)
  Ön Hazırlık: SolidWorks Sayfa 681-735
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 4
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 4
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 2
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 1
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu SolidWroks ders notları, örnek proje, çizim ve modeller
Diğer Kaynaklar SolidWorks 2006. Ali Naci Bıçakçı, Mustafa Erkmen, Pusula Yayıncılık ve İletişim LTD İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Örnek proje, çizim ve katı modeller
Ödevler Tarım makinaları ile ilgili bazı ekipmanlar ödev olarak çizdirilir
Sınavlar Bir proje çizimi ile tüm SolidWorks komutlarını kullanım seviyesi test edilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)