Ders Adı Kompost Tesislerinin Tasarımı
Ders Kodu 01TRM5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kompostlaştırma prosesini tanır ve yönetebilir Tarımsal atıkların kompostlaştırıldığı bir tesisin işletme parametrelerini belirleyebilir Tarımsal atıklardan kompost üreten bir tesisi tasarlayıp projelendirebilir Bir kompost tesisinde prosesin optimizasyonunu gerçekleştirir Kompostlaştırılacak atıkları belirleyip uygun karışımları oluşturabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kompostlaştırma prosesi, proses üzerinde etkili faktörler, kompostlaştırma tesisi tipleri, kompost tesislerinin üniteleri, kompost tesislerinde iş akışı ve tasarım parametreleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kompost tesislerini planlayabilen ve projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Kompost tesisle optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Amacı Tarımsal atıkların kompostlaşlaştırıldığı tesislerin tasarımı için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompostlaştırma prosesi
  Ön Hazırlık: [2], [5]
2 Kompostlaştırma prosesinde etkili faktörler: Hammadde özellikleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[5]
3 Kompostlaştırma prosesinde etkili faktörler: proses parametreleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[5]
4 Kompostlaştırma tesislerinde gösterge parametreleri: İşlem sıcaklığı
  Ön Hazırlık: [2],[3],[5]
5 Kompostlaştırma tesislerinde gösterge parametreleri: CO2 ve O2 çıkışı
  Ön Hazırlık: [6]
6 Kompostlaştırma tesisi tipleri: Kapalı sistemler
  Ön Hazırlık: [2],[3],[5]
7 Kompostlaştırma tesisi tipleri: Açık sistemler
  Ön Hazırlık: [2],[3],[5]
8 Kompoostlaştırma tesisi üniteleri: Materyal şartlandırma üniteleri ve tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[4],[5]
9 Kompostlaştırma tesisi üniteleri: Biyolojik işlem üniteleri ve tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[4],[5]
10 Kompostlaştırma tesisi üniteleri: Kompost işleme üniteleri ve tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[4],[5]
11 Kompostlaştırma tesisi üniteleri: Koku kontrol üniteleri ve tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: [2],[3],[4],[5]
12 Kompostlaştırma tesisi üniteleri: Otomatik proses kontrol sistemleri ve tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: [3]
13 Alternatif kompostlaştırma sistemleri
  Ön Hazırlık: [7]
14 Kompost tesisi tasarım örnekleri
  Ön Hazırlık: [7]
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 4
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 4
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 3
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 4
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kompost tesisleri tasarımı ders notları ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar [1] KOCASOY, G. 1994. Arıtma çamuru ve katı atık ve kompost örneklerinin analiz yöntemleri. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 109 ss. [2] RYNK, R., KAMP, M., WILSON, G.B., SINGLEY, M.E., RICHARD, T.L., KOLEGE, J.J., GOUNIN, F.R., LALIBERTY, L.J., KAY, D., MURPY, D.W., HOITINH, A.J. and BRINTON, W.F. 1992. On- farm composting handbook. Northeast Regional Agricultural Engineering Service, Ithaca, 186 pp. [3] HAUG, R.T. 1993. The practical handbook of compost engineering. Lewis Publishers, Florida, 699 pp. [4] FILINTOF, 1976. Management of solid wastes in developing countries. World Health Organization, New Delhi, South-,East Asia series noı.1. [5] EPSTEIN, E. 1997. The science of composting .Technomic Publishing Company, Switzerland, 483 ss. [6] KÜLCÜ,R. 2002. Bazı tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında optimum çevresel şartların belirlenmesi, Antalya. [7] KÜLCÜ, R. 2007. Tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında kullanılabilecek alternatif sistemlerin işlem başarısı ve uygulama alanlarının belirlenmesi, Antalya
Materyal
Dökümanlar Kompostlaştırma konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar Bir kompost tesisi tüm elemanlarıyla projelendirilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)