Ders Adı Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
Ders Kodu 01TRM5116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemlerini tasarlayabilir Güneş enerjisiyle hava ısıtma sistemlerini tasarlayabilir Güneş enerjisiyle elektrik üreten sistemleri tasarlayabilir Güneş enerjisi konusunda dünyadaki son gelişmeleri öğrenerek uygulamaya aktarılmasını sağlayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında güneş enerjisi, güneş enerjisinden yararlanma sistemleri, güneş enerjisinden ısı ve elektrik üretimi ve güneş enerjisi sistemlerinin modellenmesi konuları anlatılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Güneş enerjisi sistemlerini planlayabilen ve projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Güneş enerjisi sitemlerini optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Amacı Güneş enerjisinden ısıl enerji veya elektrik enerjisi olarak yararlanmak amacıyla kurulacak sistemlerin tasarlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Güneşin yapısal özellikleri
  Ön Hazırlık: [1], [2]
2 Güneş ışınımı ve güneş açıları
  Ön Hazırlık: [1], [2]
3 Güneş enerjisiyle su ısıtma
  Ön Hazırlık: [3], [4], [5]
4 Güneş toplaçlarında enerji dengesi
  Ön Hazırlık: [1], [3], [4], [5]
5 Güneş enerjisiyle hava ısıtma
  Ön Hazırlık: [1], [2], [6]
6 Güneş enerjisiyle kurutma
  Ön Hazırlık: [1], [2], [6]
7 Güneş havuzları
  Ön Hazırlık: [1], [2]
8 Güneş enerjili pişiriciler
  Ön Hazırlık: [1]
9 Güneş mimarisi
  Ön Hazırlık: [1]
10 Güneş enerjisiyle sera ısıtma
  Ön Hazırlık: [1]
11 Güneş enerjisiyle soğutma
  Ön Hazırlık: [1], [6]
12 Güneş enerjisiyle su damıtma ve güneş enerjisini yoğunlaştırıcı sistemler
  Ön Hazırlık: [1], [6]
13 Güneş enerjisinden elektrik üretimi
  Ön Hazırlık: [1], [6]
14 Güneş enerjisini depolama
  Ön Hazırlık: [1]
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 4
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Güneş enerjisi ders notları, ilgili makaleler, tezler ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar [1] ÖZTÜRK, H,H. 2008. Güneş enerjisi ve uygulamaları Birsen yayınları İstanbul. [2] ATAGÜNDÜZ, G. 1989. Güneş enerjisi temelleri ve uygulamaları İzmir. [3] TIRIS, M., TIRIS, Ç., ERDALLI, Y. 1997 Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, Kocaeli. [4] ERTEKİN, C., KULCU, R., EVRENDİLEK, F. 2008 .“Techno-Economic Analysis of Solar Water Heating Systems in Turkey”. Sensors, 8, 1252-1277. [5] ERTEKİN, C., EVRENDİLEK, F. ,KULCU, R. 2008 .“Modeling Spatio-Temporal Dynamics of Optimum Tilt Angles for Solar Collectors in Turkey”. Sensors 2008, 8,2913-2931. [6] ACAROĞLU, M. 2007. Alternatif Enerji Kaynakları. Nobel yayınları.
Materyal
Dökümanlar Güneş enerjisi konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar Güneş enerjisi ile ilgili temel hesaplamalar ve uygulama bilgilerinden sınav yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)