Ders Adı Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
Ders Kodu 01TRM5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyogaz tesislerinin ünitelerini tanır Biyogaz tesislerini projelendirir Biyogaz tesislerinde prosesin optimizasyonunu gerçekleştirir Biyogaz tesislerinde madde akışını yönetir Biyogaz tesislerinde çevre kontrolünü sağlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyogaz tesislerinin yapısı, biyogaz tesislerinin üniteleri, biyogaz tesislerinin tasarım parametreleri, biyogaz tesislerinin işletme parametreleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Biyogaz tesislerini tasarlayabilen, projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Biyogaz tesislerini optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Amacı Biyogaz tesislerinin tasarımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement A
Hafta Konular  
1 Biyogaz teknolojisinin tarihçesi ve kullanım amaçları
  Ön Hazırlık: [1]
2 Biyogaz fermantasyonunun dezenfeksiyon etkisi
  Ön Hazırlık: [1]
3 Biyogaz üretiminin mikrobiyolojisi
  Ön Hazırlık: [1], [2]
4 Biyogaz üretiminde etkili faktörler
  Ön Hazırlık: [1], [2]
5 Biyogaz üretiminde kullanılan hammaddeler, özellikleri ve karışım oluşturma
  Ön Hazırlık: [1], [2], [3]
6 Biyogaz üretim sistemleri
  Ön Hazırlık: [1], [2]
7 Biyogaz tesisleri yapı şekilleri
  Ön Hazırlık: [1], [2]
8 Biyogaz tesislerinin tasarımı
  Ön Hazırlık: [1], [2]
9 Biyogaz tesislerinin bileşenleri
  Ön Hazırlık: [1], [2]
10 Biyogaz tesislerinde enerji dengesi
  Ön Hazırlık: [1]
11 Kofermantasyon
  Ön Hazırlık: [1]
12 Biyogaz kullanımı
  Ön Hazırlık: [1], [2]
13 Biyogaz kullanan ısı-güç santralleri
  Ön Hazırlık: [1], [2], [3]
14 Biyogaz tasarımlarına örnekler
  Ön Hazırlık: [1], [2], [3]
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Biyogaz teknolojisi ders notları, ilgili makaleler, tezler ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar [1] Yaldız, O. 2004 Biyogaz Teknolojisi. Akdeniz Üniversitesi Yayın no: 78. Akdeniz Üniversitesi Basımevi. [2] Öztürk, H.,H. 2008. Yenilenebilir enerji kaynakları, Teknik yayınevi Anakara. [3] Acaroğlu, M. 2007. Alternatif enerji kaynakları, Nobel yayın dağıtım.
Materyal
Dökümanlar Biyogaz teknolojisi konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar Biyogaz tesisleri ile ilgili temel hesaplamalar ve uygulama bilgilerinden sınav yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)