Ders Adı Tarımda Otomasyon ve Elektrifikasyon Uygulamaları
Ders Kodu 01TRM5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarımsal işletmelerdeki otomasyon uygulamalarını bilir. Tarımsal faaliyetlerde otomasyon kararı verir. İşleme uygun otomasyon tekniğini belirler ve uygulama için planlama yapar. Otomasyon uygulamasının ekonomik analizini yaparak sistemleri karşılaştırır ve uygun olanını seçer. Tarımsal üretim işlemlerinde otomasyon uygulama olanaklarını belirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji kaynakları, Tarımda elektrik kullanımı, elektrik motoru seçimi, aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve soğutma teknikleri, tarımda otomatik kontrol sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin tarım işletmelerinde otomasyon uygulamaları ve çözümleri için teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Amacı Öğrenciye tarımda otomasyon ve elektrifikasyon uygulamalarının tasarımı, kullanımı ve çalışma esaslarını öğretmek, planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endüstriyel otomasyon ve tarımsal amaçlı uygulamalar
2 Enerji kaynakları
3 Tarımda elektrik kullanımı
4 Elektrik motoru seçimi
5 Elektriksel aydınlatma
6 Havalandırma, ısıtma ve soğutma teknikleri
7 Tarımda otomatik kontrol sistemleri: Algılayıcılar, dönüştürücüler, yükselticiler ve aktüatörler
8 Ayrık devre elemanları, PLC, mikro denetleyici ve bilgisayar kontrolleri
9 Tarımsal üretim işlemlerinin otomasyon problemleri
10 Ayar teknikleri, sinyal akışları, transfer fonksiyonları ve cevap fonksiyonları, sistemlerin kararlılığı, komuta sistemleri,
11 Tarımsal otomasyon yöntemleri üzerinde teorik ve problematik uygulamalar,
12 Elektronik modeller yardımıyla benzeşim tekniği ve deneysel bilgiler.
13 Otomasyon uygulamasının ekonomik analizi ve planlaması
14 Genel değerlendirme ve ödev sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 1
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 2
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 4
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 1
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 0
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 1
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar Bern, C.J., and Olson, D.I., 2002. Electricity for Agricultural Applications. Iowa State Press, Iowa. Yavuzcan, G., Tarımda Elektrifikasyon. Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Böl. Ders Notları, Ankara. Yağcıoğlu, A. 1996. Tarımsal Elektrifikasyon. EÜZF yayınları No: 488. Bornova. Yavuzcan, G., 1994. Tarımsal Elektrifikasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Yayınları No:1342. Ankara. Control applications and ergonomics in agriculture (CAEA' 98): a proceedings volume from the IFAC workshop, Athens, Greece, 14-17 June 1998/ ed. by N. Sigrimis, P. Groumpos. Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999.
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler Örnek bir tarımsal otomasyon sisteminin seçimi ve tasarımı
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)