Ders Adı Hasat Harman Makinalarının Tasarımı
Ders Kodu 01TRM5119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hasat harman makinaları tasarımı yapabilirler Bilgisayar ortamında tasarım yapabilir Hasat harman teknolojileri hakkında bilgi öğrenecekler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hasat harman tekniği, hasat makinalarının çalışma prensipleri, yeşil yem hasat makinalarının tasarım parametreleri, hububat hasat makinaları, harman makinaları, biçerdöverlerin üniteleri, biçme ünitesi, harmanlama ünitesi, temizleme ve ayırma ünitelerinin tasarımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayar ortamında analiz yapabilen adayların yetiştirilmesi Bilgisayar ortamında proje hazırlayabilen adayların yetiştirilmesi Hasat harman makinaları konusunda öğrenci yetiştirilmesi
Dersin Amacı Dersin amacı, hasat harman makinelerinin bulunan biçme, harmanlama, temizleme düzenleri ile makinelerin güç iletim sistemlerinin incelenmesini ve tasarımını yapabilmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hasat harman tekniği,
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
2 Hasat makinalarının çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
3 Hasat makinalarının çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
4 Yeşil yem hasat makinalarının tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
5 Yeşil yem hasat makinalarının tasarım parametreleri
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
6 Hububat hasat makinaları
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
7 Harman makinaları
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
8 Harman makinaları
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
9 Biçerdöverlerin üniteleri
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
10 Biçme ünitesi
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
11 Harmanlama ünitesi
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
12 Harmanlama ünitesi
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
13 Temizleme ve ayırma ünitelerinin tasarımı
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
14 Temizleme ve ayırma ünitelerinin tasarımı
  Ön Hazırlık: Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 5
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 4
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 1
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notları, örnek proje, çizim ve modeller
Diğer Kaynaklar Güzel, E. 1998. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları Strivastava, K.,A., Goering, C., E., Rohrbach, R., P., Buckmaster, D., R. 2006.Engineering Principle of Agricultural Machines Kanafojki, CZ., Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines, Theory and Constuction Vol. 2.
Materyal
Dökümanlar Örnek proje, çizim ve katı modeller
Ödevler Tarım makinaları ile ilgili bazı ekipmanlar ödev olarak çizdirilir
Sınavlar Bir proje çizimi ile hasat harman makinaları tasarımı yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)