Ders Adı Makine Elemanlarında Hasar ve Hasar Analizi
Ders Kodu 01TRM5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hasarı tanımlayabilir Hasar nedenlerini ve önlemlerini tanıyabilir İleri hasar analiz tekniklerini kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hasarın tanımı, hasar çeşitleri, hasar nedenleri, hasardan korunma yöntemleri, hasar analiz teknikleri, gözle muayene teknikler, mikroskop ile muayene, bilgisayar destekli hasar analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hasar ve hasar analizi konusunda bilgi vermek Hasardan korunma ve önlemler hakkında bilgi vermek Tasarım aşamasında hasarın önemi
Dersin Amacı Makine elemanlarında oluşan hasarın tanımlanması, hasar tipleri, hasar nedenleri, hasardan korunma yöntemlerinin araştırılması amaçlanmıştır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hasarın tanımı
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
2 Hasarın tanımı
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
3 Hasar çeşitleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
4 Hasar nedenleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
5 Hasardan korunma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
6 Hasardan korunma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
7 Hasar analiz teknikleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
8 Hasar analiz teknikleri
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
9 Gözle muayene teknikler
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
10 Gözle muayene teknikler
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
11 Mikroskop ile muayene
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
12 Mikroskop ile muayene
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
13 Bilgisayar destekli hasar analizi
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
14 Bilgisayar destekli hasar analizi
  Ön Hazırlık: Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 4
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 2
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 3
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 1
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notları, örnek proje, çizim ve modeller
Diğer Kaynaklar Eryürek, İ. B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, 171 ss. Bloch. H.P. 1999. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. 668 pp. Nishida, S. 1992. Failure Analysis in Engineering Applications. Butterworth-Heinemann Ltd. 210 pp
Materyal
Dökümanlar Örnek proje, analizlerr
Ödevler Tarım makinaları ile ilgili bazı ekipmanlar ödev olarak analizi yapılır
Sınavlar Bir örnek hasar analizi yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)