Ders Adı Biyolojik Malzemelerin Fiziko Mekanik Özellikleri
Ders Kodu 01TRM5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler biyolojik malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar Biyolojik malzeme üzerinde oluşan zedelenmeler hakkında karar verirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojik malzemenin, fiziksel özellikleri, mekanik özellikleri, dayanım parametreleri, elastikiyet modülü, kesme enerjisi, taşıma, ve paketleme özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fiziksel ve mekanik özellikler hakkında bilgilendirmek Paketleme, ambalajlama konusunda bilgilendirmek Biyolojik malzemelerin taşıma parametreleri konusunda bilgilendirmek
Dersin Amacı Meyve, sebze ve tohumların fiziksel ve mekanik özellikleri, paketleme, taşıma ve ambalajlamada kullanılan parametreler in belirlenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Biyolojik malzemenin, fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
2 Biyolojik malzemenin, fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
3 Mekanik özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
4 Mekanik özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
5 Dayanım parametreleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
6 Dayanım parametreleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
7 Elastikiyet modülü
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
8 Elastikiyet modülü
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
9 Kesme enerjisi
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
10 kesme enerjisi
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
11 Taşıma, ve paketleme özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
12 Taşıma, ve paketleme özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
13 Taşıma, ve paketleme özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
14 Taşıma, ve paketleme özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 2
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 4
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 6 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notları,
Diğer Kaynaklar Tunalıgil, B. G. 1994. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1305. 136 ss.Ankara Alanyurt, F. 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:541. 132 ss. İzmir. Mohsenin, N. N. 1980. Phyşical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach, Science Publishers Inc., New York
Materyal
Dökümanlar Örnek proje,
Ödevler Biyolojik malzemeler ile ilgili ödev verilir
Sınavlar Bir biyolojik malzemenin tüm özellikleri belirlenir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)