Ders Adı Toprak Sıkışması
Ders Kodu 01TRM5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları 7-Önder Uysal
Dersin Öğrenme Çıktıları Toprak fiziksel özelliklerini bilir, Toprak fiziksel özelliklerini saptar, Toprak mekanik özelliklerini bilir, Toprak sıkışmasına yol açan faktörleri tanır Toprak sıkışmasına yol açan faktörlere karşı önlem alır, Toprak sıkışmasını saptamayı bilir, Toprakta sıkışmaya neden olacak uygulamalardan kaçınır,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünya tarımında toprak sıkışması sorunu, Toprak sıkışmasının mekaniği, Toprağın sıkıştırılabilirliği ve sıkışmaya olan eğilimi, Araç yükü altında toprak sıkışmasının tahmini, Toprak mikro yapısı üzerine sıkışmanın etkisi, Toprak sıkışmasına olan ilişkisi nedeniyle hacim ağırlığının kullanımı ve saptanması, Toprak hidrolik iletkenliğine sıkışmanın etkisi, Sıkışmanın toprağın havalanma özelliğine etkisi, Toprak direnç parametrelerine sıkışmanın etkisi, Sıkışmanın toprak biyolojik çevresine ve süreçlerine etkisi, Toprak sıkışıklığına bitki tepkisinin mekanizması, toprak sıkışıklığını saptama yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toprakta sıkışmaya neden olan faktörleri bilen, toprak sıkışmasının saptayan, toprak sıkışıklığını önleme yollarını kavramış mezunlar yetiştirmek.
Dersin Amacı Toprakta sıkışmaya neden olan faktörleri tanıtmak, toprak sıkışmasının saptanması, toprak sıkışıklığını önleme yollarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dünya tarımında toprak sıkışması sorunu
  Ön Hazırlık: 1 Sayfadan itibaren
2 Toprak sıkışmasının mekaniği
  Ön Hazırlık: 23 Sayfadan itibaren
3 Toprağın sıkıştırılabilirliği ve sıkışmaya olan eğilimi
  Ön Hazırlık: 45 Sayfadan itibaren
4 Araç yükü altında toprak sıkışmasının tahmini
  Ön Hazırlık: 71 Sayfadan itibaren
5 Toprak mikro yapısı üzerine sıkışmanın etkisi
  Ön Hazırlık: 91 Sayfadan itibaren
6 Toprak sıkışmasına olan ilişkisi nedeniyle hacim ağırlığının kullanımı ve saptanması
  Ön Hazırlık: 113 Sayfadan itibaren
7 Toprak hidrolik iletkenliğine sıkışmanın etkisi
  Ön Hazırlık: 141 Sayfadan itibaren
8 Sıkışmanın toprağın havalanma özelliğine etkisi
  Ön Hazırlık: 167 Sayfadan itibaren
9 Toprak direnç parametrelerine sıkışmanın etkisi
  Ön Hazırlık: 191 Sayfadan itibaren
10 Sıkışmanın toprak biyolojik çevresine ve süreçlerine etkisi,
  Ön Hazırlık: 214 Sayfadan itibaren
11 Toprak sıkışıklığına bitki tepkisinin mekanizması
  Ön Hazırlık: 237 Sayfadan itibaren
12 Farklı iklimsel yörelerde yetiştirilen bitkilerin toprak sıkışıklığına gösterdiği tepkiler
  Ön Hazırlık: 265-290 Sayfadan itibaren
13 Toprak sıkışıklığını saptama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Diğer kaynak, Sayfa 61-103
14 Toprak sıkışıklığını saptama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Diğer kaynak, Sayfa 61-103
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 2
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 2
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 4
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 1
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 3 15
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 7 3 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868. Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE. Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Diğer Kaynaklar Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868. Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE. Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Materyal
Dökümanlar Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868. Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE. Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)