Ders Adı Güneş Enerjili Kurutma Tekniği ve Matematiksel Modelleme
Ders Kodu e5d53770e8fc43a7ae
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Güneş geometrisini ve güneş açılarını tanımlar ve matematiksel ilişkilerini yazar. Güneş enerjisinin yararlarını açıklar. Düzleme gelen güneş enerjisini hesaplar. Eğimli yüzeye gelen güneş enerjisini hesaplar Yararlı güneş enerjisini hesaplar. Güneş fırını tasarımını yapar ve güneş ışınımını hesaplar Güneş fırınında kurutma sürecini modeller ve hesaplar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Güneş enerjisi, geometrisi, ışınımı ve kolektörleri, kurutmanın tanımı, faktörleri ve modelleri, güneşle kurutma sistemleri, aktif ve pasif sistemleri, sera tipi güneş fırınlarını, kolektörlü ve kondenzasyonlu güneş fırınlarını, güneş fırını tasarımını, ısı ihtiyacını, ışınım ve kolektör hesabını, fırın kapasitesini, iklim koşulları ve uygulamalarını, matematiksel modelleme çalışmalarını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarımsal ürünlerin güneş enerjisi ile kurutulması sonucu üründe oluşacak değişimleri belirlemek. Tarımsal ürünlerin güneş enerjisi ile kurutma tekniğine uygun olup olmadığını ve üründe oluşacak değişimleri belirlemek güneş enerjili kurutma sistemlerinin tasarımını ve kurutma çalışmalarının matematiksel modellemesini yapmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan güneş enerjisi ile kurutma kavramını ve kurutma üzerine matematiksel modelleme çalışmalarını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Güneşin yapısal özellikleri
2 Güneş ışınımı
3 Güneş enerjisinin kullanım alanları
4 Güneş enerjisi sistemleri
5 Güneş enerjisiyle kurutma
6 Kuruma teorisi kuruma evreleri
7 Kurutucuların Sınıflandırılması
8 Kurutma İçin Gerekli Hava Miktarı
9 Kurutucu İçin Isı ve Güç gereksinimi
10 Güneş Enerjili Kurutucular
11 Kurutma İşlemi İçin Enerji Analizi
12 Kütle ve Enerji Dengesi
13 Tarımsal ürünlerin Güneş enerjisiyle kurutulması
14 Matematiksel modelleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 4
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 4
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 3
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 3
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 15
Ödev 0 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Güneş enerjisi ve uygulamaları, Doç.Dr. H.Hüseyin Öztürk.2008.
Diğer Kaynaklar Güneş enerjisi uygulamaları. Doç.Dr.Doğan İbrahim. 2006.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)