Ders Adı Mikrodalga Kurutma Tekniği ve Uygulamaları
Ders Kodu e75b667193694181a0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mikrodalga ile kurutma yöntemi kullanılarak kurutma işlemini gerçekleştirmek. Tarımsal ürünlerinin mikrodalga ile kurutma yöntemiyle kurutulmasıyla ilgili derinliğine bilgi sahibi olur. Aynı zamanda endüstriyel kullanımlar için mikrodalga kurutma yönteminin önemini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikrodalga kurutma tekniğinin temelleri, mikrodalga kurutmada ileri teknikler, mikrodalga kurutmanın avantajları, mikrodalga kurutma sistemlerinin yapısı, mikrodalga kurutma tekniğinin endüstriyel uygulamaları, mikrodalga destekli kurutma sistemleri, başarılı mikrodalga kurutma uygulaması için temel kriterler, mikrodalga kurutma sistemlerinin ekonomisi ve çeşitli gıdaların (meyve sebze v.b) mikrodalga ile kurutulmasına ilişkin güncel bilgi ve yöntemleri kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarımsal ürünlerin mikrodalga ile kurutulması sonucu üründe oluşacak değişimleri belirlemek. Kurutma sırasında oluşacak enerji tüketim değerlerini belirleyip diğer kurutma sistemleriyle karşılaştırmak. Tarımsal ürünlerin mikrodalga kurutma tekniğine uygun olup olmadığını belirlemek ve aynı zamanda diğer kurutma yöntemleriyle destekli mikrodalga kurutma yöntemi kullanılmasıyla üründe oluşacak değişimleri belirlemek hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan mikrodalga teknolojisi ile kurutma kavramını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikrodalga teknolojisi
2 Mikrodalga jeneratörleri
3 Mikrodalga Kullanım Alanları
4 Mikrodalga ile kurutma ve kurutmanın avantajları
5 Mikrodalga kurutma çalışma prensipleri
6 Kurutma evreleri
7 Kuruma değişkenlerinin belirlenme çalışmaları
8 Tarımsal ürünlerin mikrodalga ile kurutma çalışmaları
9 Kuruma öncesi ve sonrası üründe meydana gelen kuruma oranlarının belirlenmesi
10 Kuruma öncesi ve sonrası üründe meydana gelen renk değişimlerinin belirlenmesi
11 Kuruma öncesi ve sonrası üründe meydana gelen enerji tüketim değerlerinin belirlenmesi
12 Mikrodalga destekli kurutma yöntemleri
13 Matematiksel modellemeler
14 Mikrodalga kurutma üzerine yapılmış son yıllardaki çalışmalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 4
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 4
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 3
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 4
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 4
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 3
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 4
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 15
Ödev 0 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Drying Technology in Agriculture and Food Sciences- Arun S. Mujumdar Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -Prof.Dr. Bekir Cemeroğlu Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği- Prof.Dr. A.Yağcıoğlu. E.U. Ziraat Fakültesi yayın No: 536, İZMİR(1999).
Diğer Kaynaklar Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -Prof.Dr. Bekir Cemeroğlu
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)