Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ders Kodu e75306357d8943658a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları 7-Önder UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları Etik kurallara uygun hazırlanmış bilimsel bir çalışma ve yayın yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilim nedir? Bilimsel araştırma ve yayın etiği Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler Bilimsel yanıltma türleri Araştırma bulgularının yazımı ve sunumu Tez hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Araştırmada benzerlik programları ve kullanılması Yerli ve yabancı yayın tarama Bilimsel araştırmada etik Etik olmayan davranışları anlatmak Araştırmanın yayına hazırlanması Yayın sırasında uyulması gereken konular Araştırmada benzerlik programları ve kullanılması
Dersin Amacı Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini öğretmek
WorkPlacement Class
Hafta Konular  
1 Bilim Nedir?
2 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
3 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
4 Bilimsel Yanıltma Türleri
5 İntihal-Aşırma
6 Sahtecilik-Uydurma
7 Çarpıtma, Saptırma, Aldatmaca
8 Tekrar Yayın
9 Dilimleme, Bölerek Yayınlama
10 Yazar Hakları ve Haksız Yazar
11 Tez Aşırma
12 Bilimsel Araştırmada İnsan ve Hayvan Etiği
13 Bulguların Yazımı
14 Tez Yazımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 5
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 5
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 5
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 5
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 5
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 5
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Konuya ilişkin üniversitemiz ve diğer yayın kuruluşları tarafında hazırlanan kitaplar
Diğer Kaynaklar İnternet, kütüphane vb. diğer kaynaklar
Materyal
Dökümanlar İlgili kitapların temini sağlanacak
Ödevler Her haftaya ait konular öğrencilere paylaştırılacak. birlikte tartışılacak
Sınavlar 1 ara 1 final sınavı
Materyal Diğer Konuların sunumu
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)