Ders Adı Bitki Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bunların Bitki Biyoteknolojisinde Kullanım Alanları
Ders Kodu 01TBT1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Büyüme düzenleyicileri öğrenir. Büyümeyi düzenleyicilerin sınıflandırması ve biyosentezlerini öğrenir. Bitki biyoteknolojisinde büyümeyi düzenleyicilerin kullanım lanlarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hormon ve büyümeyi düzenleyici madde tanımı, tarihsel gelişimi, çeşitleri, metabolizması, taşınması, bitkilerde genel fizyolojik rolleri, etki şekli, bitkisel biyoteknolojide kullanım alanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Büyümeyi düzenleyicilerin tarihsel gelişimini bilir Hormon ve büyümeyi düzenleyici arasındaki farkı bilir Bitki büyüme düzenleyicilerin bitkisel biyoteknolojide kullanım alanlarnı bilir. Büyüme düzenleyicilerin sınıflandırmasını ve biyosentezlerini bilir.
Dersin Amacı Bitki büyümeyi düzenleyici maddelerin çeşitleri, etki mekanizmaları, biyosentezleri ve bitki biyoteknolojisinde kullanım olanaklarını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki büyüme düzenleyicilerin ve hormonların tanımı ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
2 Bitki büyüme düzenleyicilerin metabolik olaylardaki etkiler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
3 Bitki büyüme düzenleyicilerin sınıflandırılmaları
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
4 Oksinler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
5 Sitokiniler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
6 Gibberellinler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
7 Jasmonatlar
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
8 Etilen
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
9 Dorminler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
10 Braasinosteroidler
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
11 Salisilik asit
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
12 Büyümeyi düzenleyici maddelerin mikroçoğaltımda kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
13 Büyümeyi düzenleyici maddelerin in vitro sekonder metabolit üretiminde kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
14 Büyümeyi düzenleyici maddelerin in vitro ıslah çalışmasında kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları, powerpoint sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 2 8
Ödevler 1 3 3
Sunum 4 2 8
Proje 1 2 2
Laboratuar Çalışması 4 3 12
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action. Peter J. Davies, 2010. CRC press.
Diğer Kaynaklar Plant Physiology, Lincoln Taiz and Eduardo Zieger, 2002.
Materyal
Dökümanlar Ders notu, powerpoint sunumları
Ödevler Oksinlerin bitkisel büyoteknolojide kullanımı
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer Seminer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)