Ders Adı Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayına Hazırlanması
Ders Kodu 01TBT1111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırma sonuçlarının yayın hazırlanmasını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırma sonuçlarının sunum ya da makaleye dönüştürülmesindeki aşamalar öğretilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel bir çalışmanın yayın aşamasına dönüştürülmesindeki bütün aşamaları bilir.
Dersin Amacı Bilimsel araştırma sonuçlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının grafik, şekil ya da tablolar halinde düzenlenmesi, yayına hazırlanmasında dikkate alınan faktörler, yayın yazımının gerçekleştirilmesi konularında bilgi vermek amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilimsel verilerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
2 Verilerin şekil, grafik ya da tablolar halinde düzenlenmsi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
3 Bilimsel yayın hazırlamada dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
4 Makalenin giriş kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
5 Makalenin materyal ve metot kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
6 Makalenin sonuçlar kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
7 Makalenin tartışma ve sonuç kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
8 Makalenin kaynakça kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
9 Makalenin özet kısmının yazılmasında dikkate alınacak faktörler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
10 Poster sunum hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
11 Powerpoint sunum hazırlma
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
12 Örnek makale yazımı
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
13 Örnek poster hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
14 Örnek powerpoint sunumu hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders notları ve powerpoint sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 2 8
Ödevler 1 2 2
Sunum 4 2 8
Proje 1 2 2
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Aydın, İ. 2016. Akademik Etik. Pegem yayınevi Durmuş, E. 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık; Ankara, ISBN: 978-9944-474-75-7. Gürbüz, F., Başpınar, E., Kocabaş, Z. 1995. Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Klavuzu. II. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 231. Kesici, T., Kocabaş, Z. 1998. Biyoistatistik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Yayın No. 79. Ankara
Diğer Kaynaklar Seyidoğlu, H. 2003. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, ISBN: 975-7516-09-0. Sönmez, F.K., Öztürk, A., Apaydın, H. 2003. Bilgisayar Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 1533.
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Makale yazımı
Sınavlar ! ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)