Ders Adı Bitkisel Üretimde İn Vitro Teknikler ve Kullanım Olanakları
Ders Kodu 01TBT5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün Göktürk BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) In vitro (doku kültürü) tekniklerin tanımını, kapsamını, yıllar içindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenir. 2) In vitro tekniklerin tarımsal faaliyetler içinde hangi amaçlara yönelik olarak kullanıldığını pratiğe aktarılmış örnekleri ile birlikte öğrenir. 3) In vitro teknikleri uygulamaları ile birlikte öğrenir. 4)Bitkisel yetiştiricilikte karşılaşılan ve geleneksel tarım teknikleri ile çözülemeyen sorunların çözümünde in vitro tekniklerin etkin bir biçimde kullanılmasını öğrenir. 5) In vitro teknikleri tarımsal üretimde ve ıslah çalışmalarında etkin bir biçimde nasıl kullanıldığını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği In vitro tekniklerin (doku kültürü ) tanımı, tarihçesi, doku kültürü teknikleri, kullanım alanları ve uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) In vitro teknikleri iyi öğretmek 2) In vitro tekniklerin tarımsal üretimde kullanımlarını sağlamak 3) Islah çalışmalarında in vitro tekniklerden yararlanılmasını sağlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı In vitro teknikler ile ilgili temel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğreterek, bitkisel üretiminde bu tekniklerin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 In vitro tekniklerin (Doku kültürü) tanımı, önemi, esasları ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
2 Bitki doku kültürlerinin bahçe bitkilerinde kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
3 Doku kültürü laboratuarının organizasyonu, kullanılan besin ortamları, bileşimleri ve hazırlanmaları
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
4 Bitki doku kültüründe sterilizasyonun önemi, sterilizasyon teknikleri, izolasyon, inokülasyon ve alt kültüre alma.
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
5 Organogenesis ve somatik embriyogenesis
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
6 Mikroçoğaltım
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
7 Hastalıklardan ari bitki üretimi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
8 Kallus kültürü, hücre kültürü
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
9 Embriyo kültürü,
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
10 Haploid bitki üretimi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
11 Sekonder metabolit üretimi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
12 Bitki germplasm muhafazası
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
13 Protoplast kültürü ve somatik melezleme
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
14 Somatik melezleme
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 3 5 15
Proje 4 5 20
Laboratuar Çalışması 4 6 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu )1)Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi I- Doku Kültürü ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar 2)R. L. M. Pierik, 1998. In Vitro culture of higher plants. Kluwer Academic Publishers Dordrecht.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders notlarının ve pp sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)