Ders Adı Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Faktörlere Dayanıklı Bitki Üretimi
Ders Kodu 01TBT5102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün Göktürk Baydar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler: 1) Biyotik ve abiyotik stres faktörlerini öğrenir. 2) Bu stres faktörlerinin bitki yetiştiriciliğindeki önemini ve etkilerini öğrenir. 3) Stres faktörlerine dayanıklı bitki elde etmede kullanılan stratejileri ve etki mekanizmalarını öğrenir 4) Stres faktörlerine dayanıklı bitki elde etme yöntemlerini öğrenir. 5) Bu alandaki problemleri nasıl çözeceğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Stresin tanımı, özellikleri, biyotik ve abiyotik stres faktörleri, bitkiler üzerindeki etkileri, bunlara karşı dayanıklı bitki elde etme stratejileri, etki mekanizmaları ve bu amaçla kullanılan yöntemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Biyotik ve abiyotik stres faktörlerini öğretmek, stres faktörlerinin bitkiler üzerindeki etkilerini öğretmek, stres faktörlerine karşı dayanıklı bitki elde etmede kullanılan stratejileri öğretmek
Dersin Amacı Biyotik ve abiyotik stres faktörleri ile bunlara dayanıklı bitki üretiminde kullanılan teknikleri öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Stresin tanımı, bitkilerin strese karşı göstermiş oldukları fazlar, strese karşı bitki tepkileri, bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
2 Biyotik ve abiyotik stres faktörleri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
3 Stres fizyolojisi (yüksek sıcaklık ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
4 Stres fizyolojisi (düşük sıcaklık ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
5 Stres fizyolojisi (kuraklık ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
6 Stres fizyolojisi (radyasyon ve ışık ile bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
7 Stres fizyolojisi (oksijen ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
8 Stres fizyolojisi (tuz ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
9 Stres fizyolojisi (antropogenik stres ve bitkiler üzerindeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
10 Herbisitlere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
11 Hastalıklara karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
12 Böceklere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
13 Virüslere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
14 Literatür incelemesi ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 3 5 15
Proje 4 5 20
Laboratuar Çalışması 4 6 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., 2002. Bitki Biyoteknolojisi II- Genetik Mühendisliği ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar Orcutt, D.M. and Nilsen, E.T. 2000. Physiology of plants under stress. John Wiley and Sons, Inc., Canada.684 p.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)