Ders Adı Bitkilerde Biyolojik,Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 01TBT5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler: 1)Tozlanma ve döllenme biyolojisi, polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısını belirleme ve polen morfolojisini öğrenir. 2) Bitki hücre ve kromozomlarını, mitotik ve mayotik gözlemleri, kromozom sayımlarını, fiksasyon ve boyama tekniklerini öğrenir. 3) Poliploidy ve poliploidinin nasıl elde edileceğini öğrenir. 4) Bitkinin değişik kısımlarından örnek almayı ve parafin yöntemi ile kesitlerin incelenmesini öğrenir. 5)Hücre canlılığını, hücre sayısının belirlenmesini ve bu amaçla kullanılan boyama tekniklerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tozlanma, döllenme, polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısının belirlenmesi, polen morfolojisi, kromozom sayımı, fiksasyon ve boyama teknikleri, poliploidy , parafin yöntemi, hücre canlılığı ve sayısını belirleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bitkiler uygulanacak biyolojik, sitolojik ve histolojik araştırma metodlarını öğretmek 2) Bunların tarımsal faaliyetlerde nasıl kullanılacağını öğretmek
Dersin Amacı Bitkilerde kullanılan biyolojik, sitolojik ve histolojik araştırma metotlarını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tozlanma ve döllenme biyolojisi, çim borusu uzamasının incelenmesi,
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
2 Polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısının belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
3 Polen boyutlarının ölçülmesi ve şekillerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
4 Polen büyüme devrelerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
5 Hücre canlılık testleri ve hücre sayısının belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
6 Bitki hücresi ve kromozomları
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
7 Mitoz ve mayoz bölünme
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
8 Kromozom sayımı
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
9 Poliploidy ve poliploidi elde etme teknikleri,
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
10 Boyama teknikleri
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
11 Değişik dokulardan örnek alma ve fiksasyon
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
12 Parafin yöntemi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
13 Parafin yöntemi ile bitki kesitlerinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
14 Stoma sayısının belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Verilen ders kitabının ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 3 5 15
Proje 4 5 20
Laboratuar Çalışması 4 6 24
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ş. Elçi, 1982. Sitogenetikte Gözlemler ve Araştırma Yöntemleri. Fırat Üniveristesi fen-Edebiyat Fakültesi yayınları, Biyoloji:3, Elazığ.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders notlarının ve pp sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)