Ders Adı Akademik Yazım ve Sunum Prensipleri
Ders Kodu 01TBT5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Akademik yazım ve sunum kurallarını bilir 2) Yazım planlaması, taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taramasını bilir 3) Tez ve araştırma gerekçesi yazımını bilir 4) Tez yazımını bilir 5) Makale yazımını bilir 6) Poster hazırlamasını bilir 7) Sunum yapmasını bilir 8) Data organizasyonu, tablo ve şekil hazırlama konularını bilir 9) Bilimsel dergilerde yayın yapmasının bilir 10) Bilimsel yayınların kiritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konularını bilir 11) Bilimsel yazımda etik ve hukuki konuları bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akademik yazım ve sunum temel prensipleri, Yazım planlaması, taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taraması, Tez ve araştırma gerekçesi yazımı, Tez yazımı, (Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve Methot, Sonuç ve Tartışma, Literatür kısımlarının yazım prensip ve kurallarını öğrenir), Makale Yazımı, Poster hazırlaması, Sunum hazırlanması, Data organizasyonu, tablo ve figür hazırlama, Bilimsel dergilerde yayın yapılması, Bilimsel yayınların kritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konuları, Bilimsel yazımda etik ve hukuki konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Akademik yazım ve sunumun temel prensiblerini öğretmek
WorkPlacement Uygulanmıyor
Hafta Konular  
1 Akademik yazım ve sunum temel prensipleri,
2 Yazım planlaması,
3 Taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taraması,
4 Tez ve araştırma gerekçesi yazımı,
5 Tez yazımı, (Özet, Anahtar kelimeler, Giriş)
6 Tez yazımı, (Materyal ve Methot, Sonuç ve Tartışma, Literatür kısımlarının yazım prensip ve kurallarını öğrenir)
7 Makale Yazımı
8 Vize Sınavı
9 Poster hazırlaması
10 Sunum hazırlanması
11 Data organizasyonu. Tablo ve figür hazırlama
12 Bilimsel dergilerde yayın yapılması
13 Bilimsel yayınların kritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konuları
14 Bilimsel yazımda etik ve hukuki konular
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Davis M. 2005. Scientific Papers and Presentations. ELSEVIER, Academic Press, California USA Ders notları and power point sunumları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)