Ders Adı Moleküler Bitki Islah Metotları
Ders Kodu 01TBT5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Moleküler ıslah metodlarının tanımını ve kapsamını bilir Moleküler ıslah metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını bilir Rekombinanat DNA, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini, germplasm evaluasyonunu bilir Moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir Moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Moleküler ıslahın tanımı ve kapsamı, Moleküler ıslah metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını, DNA yapısı, Kromozomlar ve genlerin yapısı, gen ekspirasyonu, rekombinanat DNA, temel moleküler biyoloji metodları, mutasyon, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini, germplasm evaluasyonu, moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları, gen transfer metodları,.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Moleküler ıslah metodlarının öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Moleküler ıslahın tanımı ve kapsamı,
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
2 Moleküler ıslah metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
3 DNA yapısı, Kromozomlar ve genlerin yapısı
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
4 Gen ekspirasyonu
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
5 Rekombinanat DNA teknolojileri
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
6 Temel moleküler biyoloji metodları ve kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
7 Mutasyon, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
9 Germplasm evaluasyonu
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
10 Moleküler markırlar
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
11 Markırlar yardımıyla seleksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
12 Genetik haritalama ve QTL analizi
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
13 Gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları,
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
14 Gen transfer metodları
  Ön Hazırlık: Ders notlarını okur
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Moleküler Markers, Natural History John C. Avise ISBN 0-412-03771 1994 Thompson Publishig Company
Diğer Kaynaklar Applied Molecular Genetics. Miesfeld RL. 1999. Wiley-Liss. Introduction to Quantitative Genetics Fourt edition. D.S. Falconer and Trudy F.C. Mackay. ISBN 0582-24302-5 Logman Group Ltd. 1996
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)