Ders Adı Transgenik Böcekler
Ders Kodu 01TBT5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Erhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemlerini bilir. 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini bilir 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri bilir 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarını bilir. 5). Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini bilir. 6) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemleri, transgenik böceklere neden ihtiyaç duymaktayız, gen hedefleme, transgenik seleksiyon, transposable element vektörler, viral vektörler, simbiont vektörler, transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekler, Paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferleri, sosyal konular, risk analizi, yasal düzenlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Böceklerde gen transferinin tarihçesini öğretmek 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini öğretmek 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri öğretmek 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarını öğretmek. 5) Konu kapsamındaki sosyal yönler, risk analizi ve yasal düzenlemeleri öğretmek. 6) Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini öğretmek.
Dersin Amacı 1) Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemlerinini öğretmek 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini öğretmek 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri öğretmek 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarınıöğrenmek. 5). Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini bilmek. 6) Transgenik böceklere ihtiyaç duyma nedenlerimizi bilmek 7) Konu kapsamındaki sosyal yönler, risk analizi ve yasal düzenlemeleri öğretmek.
WorkPlacement Bulunmamaktadır
Hafta Konular  
1 Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve gen transfer yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
2 Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
3 Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
4 Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
5 Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
6 Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulama alanları
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
7 Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulama alanları
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
8 Böceklerde paratransgenesis
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
9 Vertikal ve horizontal gen transferleri
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
10 Transgenik böceklere ihtiyaç duyma nedenleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
11 Sosyal yönler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
12 Sosyal yönler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
13 Risk analizi ve yasal düzenlemeler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
14 Risk analizi ve yasal düzenlemeler
  Ön Hazırlık: İlgili ders notları ve diğer kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 50
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 4 5 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Handler A. M., A. A. James.2000. Insect transgenesis: methods and applications. CRC Press. LLC. Rodemeyer M. 2004. Bugs in the systems? Issues in the science and regulation of genetically modified insects. A Report prepared by the Pew initiative on food and biotechnology.
Diğer Kaynaklar An Introduction to Arthropod Pest Control. JRM Thacker, Cambridge University Press, 2002. Defining Environmental Risk Assessment Criteria for Genetically Modified Insects to be placed on the EU Market. SCIENTIFIC / TECHNICAL REPORT submitted to EFSA. 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)