Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Kullanılan In Vitro ve Moleküler Teknikler
Ders Kodu 01TBT5109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Meyvecilikte kullanılan in vitro besi ortamları ve büyümeyi düzenleyiciler. In vitro’da kültür yapımı ve karşılaşılan problemler. In vitro’da bitki yenilenmesi (plant regeneration), köklendirme ve alıştırma. Mikroüretimi yapılan materyalin fenotipi. Doku kültürü ile vegetatif çoğaltılan meyve fidanları. Hastalıktan ari meyve fidanı üretimi. Somaklonal değişim (varyasyon). Meyvelerde kısmi genom transferi, kromozomal organizasyon ve gen haritalama. Genetik yapısı değiştirilmiş meyvelerde aktarılmış gen bölgesini tesbit etme. Somatik embryogenesis: üretim ve gen transfer sistemlerindeki potansiyel. Meyvecilikte kullanılan genetik uyğulamalara örnekler. Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Meyve türlerine göre uygulanabilecek in vitro (hücre ve doku kültürleri, mikro çoğaltımı ve muhafazası, …v b) tekniklerini daha iyi öğrenir ve uygular. 2- Meyve türlerine göre ıslah, yetiştirme, …vb konularda biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı in vitro ve moleküler (recombinant DNA teknikleri,…vb) teknikleri uygulamayı daha etraflı öğrenir. 3- Meyve türlerine göre transformasyon tekniklerini ve bu transgenik bitkilerin analizini daha etraflı öğrenir. 4-Meyve türlerine göre genomiks ile ilgili konularda daha etraflı bilgi edinir.
Dersin Amacı Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler tekniklerin bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Meyvecilikte kullanılan in vitro besi ortamları ve büyümeyi düzenleyiciler
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
2 In vitro?da kültür yapımı ve karşılaşılan problemler.
  Ön Hazırlık: Teoride anlatılan konuların laboratuarda tanıtılması
3 In vitro?da bitki yenilenmesi (plant regeneration), köklendirme ve alıştırma.
  Ön Hazırlık: Laboratuvarda meyve türlerine ait bazı explantların kültüre alınması çalışması
4 Mikroüretimi yapılan materyalin fenotipi
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretim uygulamaları (pratik çalışma)
5 Doku kültürü ile vegetatif çoğaltılan meyve fidanları.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretim uygulamaları (pratik çalışma)
6 Hastalıktan ari meyve fidanı üretimi.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında dölleme uygulamaları (pratik çalışma)
7 Somaklonal değişim (varyasyon).
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında yapılan somaklonal çalışmalarından örneklerin incelenmesi
8 ARA SINAVI
9 In vitro?da kontrollü dölleme
  Ön Hazırlık: Anter ve polen kültürü uygulamaları (pratik çalışma)
10 Meyvelerde kısmi genom transferi, kromozomal organizasyon ve gen haritalama.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretimi yapılan bitkilerin dış koşullara alıştırılması
11 Genetik yapısı değiştirilmiş meyvelerde aktarılmış gen bölgesini tesbit etme.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında Biyoteknolojik çalışma yapa özel ve resmi kuruluşların yerinde gezilerek incelenmesi
12 Somatik embryogenesis: üretim ve gen transfer sistemlerindeki potansiyel.
  Ön Hazırlık: Moleküler laboratuvarında DNA ve protein veri bankalarının tanıtılması, Sekanslarının karşılaştırılması
13 Meyvecilikte kullanılan genetik uyğulamalara örnekler.
  Ön Hazırlık: Moleküler laboratuvarında transformasyon tekniklerinin tanıtılması ve transgenik bitkilerin analizilerinden örnekler
14 Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
  Ön Hazırlık: Meyvecilikte yapılan moleküler çalışmalardan örnekler
15 Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretimi yapılan bitkilerin gözlenmesi ve kayıtlarının tutulması
16 YIL SONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 6 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar -Plant Culture Media. Formulations and Uses.1987. George E. F., D. J. M. Puttock and H. J. George. Plant tissue culture. ISBN 0-9509325-1-5, ISBN 0-9509325-2-3 Vol. 1. Exegetics Limited, Edington, Westbury, Wilts. BA 13 4QG, England. -Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray.. C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. -In Virto Culture of Higher Plants. 1989. Pierik, R.L.M.. Martinus Nijhoff Publishers. Kluwer Academic Publishers Group. Boston. ISBN 90-247-3530-0. -Biotechnology in Agriculture and Forestry 5. Trees II. 1989. Y.P.S. Bajaj. A-137, New Friends Colony, New Delhi 110065, India. ISBN 3-540-19158-5. -Plant Propagation by Tissue Culture. In Practice.. Part 1-2. 2nd Edition.1996. E. F. George. Exegetics Ltd., Edington, Wilts. BA13 4QG, England. ISBN 0-9509325-5-8. - Plant Biotechnology: Current and Future Applications of Genetically Modified Crops. 2006.Nigel Halford. Wiley.
Materyal
Dökümanlar Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)