Ders Adı Bahçe Bitkileri Islahında Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Kullanımı
Ders Kodu 01TBT5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anter, polen ve mikrospor kültürü ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. I n vitro’da haploid induksiyonu, in vitro’da gynogenik haploid; yüksek bitkilerde haploid bitki üretimi ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Haploid hücre kültürleri ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Protoplast kültürü, protoplast füzyonu; Kallus ve hücre süspansiyon kültüründe izolasyon ve kültürlerin yapımı, ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Bitki protoplastlarında genetik uyğulamalar ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler. Cybrid’ler, fizyondan sonra kloroplast ile mitokondrial genomunun kombiasyonu durumu ile ilgili ileri ıslah teknikleri; arzu edilen karakterler için seleksiyonlar: dayanıklı inhibitörler. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler. Embriyo oluşumu (Organ oluşumu (organogenesis) ve bitki oluşumu.embryogenesis) ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler. Vasküler farklılaşmalarda doku kültürleri çalışmaları. Hücre suspensiyon kültürleriyle ikincil ürünlerin (sekonder metabolitler) oluşumu. Konuyla ilgili bazı uyğulamalar. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin kullanarak biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık bitki ıslahı. Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Bahçe bitkileri ıslahında türlere göre uygulanabilecek hücre ve doku kültürleri tekniklerini daha etraflı öğrenir ve uygular. 2-Hibrit bitkilerin ıslahında in vitro’da haploit bitki elde etme, dölleme, embriyo kurtarma, endosperm kültürü, … vb konuları bahçe bitkileri ıslahında kullanımını daha etraflı öğrenir. 3-Türler arası melezlemeye olanak tanıyan bitki protoplastlarında genetik uyğulamaları daha iyi öğrenir. 4-Bahçe bitkilerinde hücre - suspensiyon kültürleriyle ikincil ürünlerin (sekonder metabolitler) oluşumu ve ıslahında uygulanan yöntemleri daha iyi öğrenir. 5-Biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık ıslahında hücre ve doku kültürleri tekniklerini uygulamayı daha iyi öğrenir.
Dersin Amacı Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanılan bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anter, polen ve mikrospor kültürü ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
2 I n vitro?da haploid induksiyonu, in vitro?da gynogenik haploid; yüksek bitkilerde haploid bitki üretimi ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: Teoride anlatılan konuların laboratuarda tanıtılması
3 Haploid hücre kültürleri ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: Laboratuvarda bahçe bitkileri ait bazı explantların kültüre alınması çalışması
4 Protoplast kültürü, protoplast füzyonu; Kallus ve hücre süspansiyon kültüründe izolasyon ve kültürlerin yapımı, ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında Kallus kültürü ve Hücre Süspansiyon kültürü ve Protoplast Kültürü çalışmalarından örnekler (pratik çalışma)
5 Bitki protoplastlarında genetik uyğulamalar ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretim uygulamaları (pratik çalışma)
6 Cybrid?ler, fizyondan sonra kloroplast ile mitokondrial genomunun kombiasyonu durumu ile ilgili ileri ıslah teknikleri; Arzu edilen karakterler için seleksiyonlar: dayanıklı inhibitörler.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında Protoplast Kültürü çalışmalarından örnekler (pratik çalışma)
7 Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında yapılan somaklonal çalışmalarından örneklerin incelenmesi
8 ARA SINAVI
9 Embriyo oluşumu (embryogenesis) ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler.
  Ön Hazırlık: Anter ve polen kültürü uygulamaları (pratik çalışma)
10 Organ oluşumu (organogenesis) ve bitki oluşumu
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretimi yapılan bitkilerin dış koşullara alıştırılması
11 Vasküler farklılaşmalarda doku kültürleri çalışmaları.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında Biyoteknolojik çalışma yapa özel ve resmi kuruluşların yerinde gezilerek incelenmesi
12 Hücre suspensiyon kültürleriyle ikincil ürünlerin (sekonder metabolitler) oluşumu.
  Ön Hazırlık: Moleküler laboratuvarında DNA ve protein veri bankalarının tanıtılması, Sekanslarının karşılaştırılması
13 Konuyla ilgili bazı uyğulamalar.
  Ön Hazırlık: Moleküler laboratuvarında transformasyon tekniklerinin tanıtılması ve transgenik bitkilerin analizilerinden örnekler
14 Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin kullanarak biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık bitki ıslahı
  Ön Hazırlık: Meyvecilikte yapılan moleküler çalışmalardan örnekler
15 Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.
  Ön Hazırlık: In vitro koşullarında mikro üretimi yapılan bitkilerin gözlenmesi ve kayıtlarının tutulması
16 YIL SONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 6 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar -Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray. C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. -Plant Culture Media. Formulations and Uses. Plant tissue culture. 1987. George E. F., D. J. M. Puttock and H. J. George.. ISBN 0-9509325-1-5, ISBN 0-9509325-2-3 Vol. 1. Exegetics Limited, Edington, Westbury, Wilts. BA 13 4QG, England. -In Virto Culture of Higher Plants. 1989. R.L.M Pierik. Martinus Nijhoff Publishers. Kluwer Academic Publishers Group. Boston. ISBN 90-247-3530-0. -Plant Cell Culture. A Practical Approach. 1985. R.A. Dixon ISBN 0-947946-22-5.. IRL Press Limited. P.O. Box 1. Eynsham, Oxford OX8 1 JJ, England. -In Vitro Haploid Production in Higher Plants. 1997. Jain S. M., S.K. Sopory and R.E. Veilleux. ISBN 0-7923-3979-5 (Vol.5). Kluwer Academic Publishers. P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands. -Plant Propagation by Tissue Culture. In Practice.. Part 1-2. 2nd Edition. 1996. E. F. George. Exegetics Ltd., Edington, Wilts. BA13 4QG, England. ISBN 0-9509325-5-8. Bitki Biyoteknolojisi I – Doku Kültürü ve Uygulamaları. 2004. M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan. Ankara. Plant tissue culture: techniques and experiments. 1992. Roberta H. Smith. Academic Press San Diego.
Materyal
Dökümanlar Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)