Ders Adı İleri Bitki Metabolizma Fizyolojisi
Ders Kodu 01TBT5111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Metabolizmanın kontrolü, Mitokondriel Metabolizma, Fotosentez metabolizması, Sitosolik karbon metabolizması, Kloroplast- Sitosol etkileşimleri, Solunum Metabolizması, Lipid metabolizması, Azot Metabolizması, Özümleme ürünlerinin ayrışımı ve depolanması, Bitki büyümeyi düzenleyicilerin metabolizması, Hormonların metabolizması (Oksin, Sitokinin, Gibberrellin ve ABA (Absisik Asit)), Sekonder metabolitlerin metabolizması; Bitki iyileştirilmesinde hedefler; Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Bitki metabolizmasının mekanizmasını ve fizyolojik etkilerini daha etraflı öğrenir. 2-Bitki metabolizmasının bitki yetiştirme ve ıslahında kullanımını daha iyi öğrenir. 3-Bitkide madde oluşumunu (biyosentezini), taşınımını ve depolanmasını, ve bunların birbirleriyle ilişkisini daha iyi öğrenir. 4-Dışsal bazı fiziksel (ışık, ısı,…vb) ve kimyasal (büyümeyi düzenleyiciler,…vb) uygulamaların bitki metabolizması ve gelişimine etkisini daha iyi ögrenir. 5-Bitki metabolizma tiplerini daha iyi öğrenir.
Dersin Amacı Bitki Metabolizmasının bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Metabolizmanın kontrolü
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
2 Mitokondriel Metabolizma
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
3 Fotosentez ve şeker metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
4 Sitosolik karbon metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
5 Solunum Metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
6 Lipid metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
7 Azot metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
8 ARA SINAVI
9 Özümleme ürünlerinin ayrışımı ve depolanması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
10 Bitki büyümeyi düzenleyicilerin metabolizması Kloroplast- Sitosol etkileşimleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
11 Hormonların metabolizması (Oksin, Sitokinin, Gibberrellin ve ABA (Absisik Asit)) Metabilizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
12 Sekonder metabolitlerin metabolizması
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
13 Lipidlerin oluşumu ve yıkama
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
14 Bitki iyileştitmesinde hedefler
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
15 Örnek araştırmalar üzerinde inceleme
  Ön Hazırlık: Ders notlarının ve konu ile ilgili makalelerin okunarak ve Powerpoint sunularından derse hazırlanılması.
16 YIL SONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 6 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar Plant Metabolism. 2nd edition. Dennis, D.T., D.H Turpin, D.D. Lefebvre and D.B. Layzell.1997. 1997. ISBN0-582-25906-1, Addison WesleyLongman Limited, EdinburgGate, Harlow, Essex CM20 2JE, England. Plant Biochemistry and Molecular Biology. 1997. Heldt, H.W. Oxford University Pres. Plant Physiology.1998. Taiz, L. and Zeiger, E. Sinauer.
Materyal
Dökümanlar Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)