Ders Adı Moleküler Laboratuvar Metotları
Ders Kodu 01TBT5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) PCR tekniklerini bilir 2) Differential Display, Substractive Hybridization, DNA microarray, Northern ve Southern blot metotlarını yapabilir 3) Western Blot, İn vitro jel aktivite deneyi, jel elektroforezi, enzim aktivitesi belirleme, Jel shift deneyi, primer extension, klonlama, gen kütüphanesi oluşturma ve tarama, sekans analiz programlarını kullanma, DNA ve protein sekanslama gibi temel moleküler biyolojik metotları bilir ve yapar 4) Moleküler markör tekniklerini bilir ve kullanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği PCR teknikleri, Differential Display, Substraktif Hibridizasyon, DNA Mikroarray, Northern ve Southern Blot Analizleri, Western Blot Analizi, In vitro Jel Aktivite Deneyi, Poliakrilamid Jel Elektroforezi, Enzim Aktivitesi Belirleme, Jel Shift Deneyi, Primer Extension Analizi, Klonlama Teknikleri, AFLP, SSR, RFLP, RAPD Teknikleri, DNA ve Protein Sekanslama Teknikleri, MALDITOFF metodu, Gen Kütüphanelerinin oluşturulması ve taranması, Primer dizaynı, BLAST gibi sekans analiz programlarının kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Moleküler laboratuar tekniklerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 PCR teknikleri
2 Differential Display, Substraktif Hibridizasyon
3 DNA Mikroarray
4 Northern ve Southern Blot Analizleri
5 Western Blot Analizi, In vitro Jel Aktivite Deneyi, Poliakrilamid Jel Elektroforezi
6 Enzim Aktivitesi Belirleme
7 Jel Shift Deneyi, Primer Extension Analizi
8 Ara Sınav
9 Klonlama Teknikleri
10 AFLP, SSR, RFLP, RAPD Teknikleri
11 DNA ve Protein Sekanslama Teknikleri
12 MALDITOFF metodu
13 Gen Kütüphanelerinin oluşturulması ve taranması
14 Primer dizaynı, BLAST gibi sekans analiz programlarının kullanımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 188    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Karakurt Y. Moleküler Laboratuar Teknikleri Ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Laboratuar defterinin hazırlanması
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)