Ders Adı Bitki Biyoteknolojisi ve Kullanım Olanakları
Ders Kodu 01TBT5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitki hücre ve doku kültürü teknikleri ve transformasyon tekniklerini bilir 2) Biyoteknolojiden yararlanmak süretiyle bitkilerin bitki besin maddesi içeriği, ürün kalitesi, biyotik ve abiyotik streslere karşı adaptasyon kaabiliyetlerinin nasıl iyileştirileceğini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki biyoteknolojisi, Bitkilerden çıkarılan ilaçlar, bitkilerden biyoaktif bileşiklerin çıkarılması için kullanılan endustriyel stratejiler, bitki ıslahında kullanılan bitki hücre ve doku kültürü teknikleri, Sekonder bileşiklerin üretimi için kullanılan bitki hücre kültürleri, bitkilerin ve bitki hücrelerinin genetik transformasyonu, bitki hücre ve doku kültürleri için biyoreaktörler, bitki biyoteknolojisinin ürün kalitesini artırmadaki katkıları, besin elementi içeriğini artırmak için bitki biyokimyasal yollarının değiştirilmesi, karbonhidratların üretimi için kullanılan transgenik bitkiler, gen mühendisliği yoluyla tohum proteinlerinin besin kalitesi ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirlmesi, modifiye edilmiş yağ kaynakları olarak transgenik bitkiler, bitki tad ve aroma bileşikleri, sekonder metabolit üretimi içn bitki hücreleinin transformasyonu, immunoterapatik ajanların üretimi için transgenik bitkiler, Sinyal iletim elementleri, bitki hücre duvarı ve biyoteknolojik gelişmeler, oksidatif strese toleranslı transgenik bitkiler, virus, bakteri ve diğer mikroorganizmalara karşı toleranslı transgenik bitkiler, çevre streslerine adaptasyon stratejileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bitki Biyoteknolojisinin temel prensiplerinin ve amaca uygun transgenik bitkilerin elde edilme yöntemlerinin detaylı olarak öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki biyoteknolojisi, Bitkilerden çıkarılan ilaçlar, bitkilerden biyoaktif bileşiklerin çıkarılması için kullanılan endustriyel stratejiler
2 Bitki ıslahında kullanılan bitki hücre ve doku kültürü teknikleri, Sekonder bileşiklerin üretimi için kullanılan bitki hücre kültürleri
3 Bitkilerin ve bitki hücrelerinin genetik transformasyonu, bitki hücre ve doku kültürleri için biyoreaktörler
4 Bitki biyoteknolojisinin ürün kalitesini artırmadaki katkıları
5 Besin elementi içeriğini artırmak için bitki biyokimyasal yollarının değiştirilmesi
6 Karbonhidratların üretimi için kullanılan transgenik bitkiler
7 Gen mühendisliği yoluyla tohum proteinlerinin besin kalitesi ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi
8 Ara Sınav
9 Modifiye edilmiş yağ kaynakları olarak transgenik bitkiler
10 Bitki tad ve aroma bileşikleri, sekonder metabolit üretimi içn bitki hücreleinin transformasyonu
11 İmmunoterapatik ajanların üretimi için transgenik bitkiler, Sinyal iletim elementleri
12 Bitki hücre duvarı ve biyoteknolojik gelişmeler, oksidatif strese toleranslı transgenik bitkiler
13 Virus, bakteri ve diğer mikroorganizmalara karşı toleranslı transgenik bitkiler
14 Çevre streslerine adaptasyon stratejileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Karakurt Y. Bitki Biyoteknolojisi ve Transgenik Bitkiler Ders notları
Diğer Kaynaklar Galun E. 2002. Bitki Biyoteknolojisi ve Transgenik Bitkiler
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Biyoteknoloji alanında en son gelişmeler
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)