Ders Adı Bitki Moleküler Biyolojisi
Ders Kodu 01TBT5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mehtap ŞAHİN-ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitki hücresinin yapısı, organellerinin işlevini ve hücrenin moleküler işleyişini öğrenir. 2) Moleküler Biyolojinin merkez dogmasını ogrenir. 3) Moleküler tekniklerin tarımsal üretimde karşılaşılan problemlerin çözümünde nasıl kullanılacağını öğrenir. 4) Moleküler biyoloji konusundaki literatürü izleyebilir ve kritik yapabilir. 5) Moleküler biyoloji deneyleri tasarlar, veri toplar ve analiz edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu ders kapsamında moleküler biyolojinin merkez dogması, bitki hücresinin moleküler mekanizması hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, uygulama alanları ve önemi. Bitki hücresinin yapısı, fonksiyonu ve evrimsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
2 Nükleik asit ve amino asitlerin yapısı, DNA?nın yapısal özellikleri ve genetik materyalin saklanması
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
3 DNA replikasyonu ve DNA?nın tamiri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
4 Transkripsiyon
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
5 RNA'nın yapısı, protein sentezi, yönlendirmesi ve degradasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
6 Post-translasyonel modifikasyon
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
7 Promotor aktivitesi, cis-akting elementleri (yakın etkili) ve transkripsiyon faktörleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
8 Co-supresyon (eş-askılama), transpose olabilen elementler ve geni sessizleştirme
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
9 Bitki genomunun organizasyonu ve fonksiyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
10 Organel genomu ve kloroplast ve mitokondrial gen ekspresyonunun düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
11 Bitki hücresinde sinyal mekanizması, Hücre döngüsü ve kontrol mekanizması
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
12 Rekombinant DNA teknikleri ve bitkilerde uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
13 Rekombinant DNA teknikleri ve bitkilerde uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
14 Bitkilerde genomiks ve uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. Lehninger, AL, Nelson D.L. and Cox, M.M. 1993. Principles of Biochemistry. Worth Publisher, Inc. Klug W.S. and Michael R. 1996. Genetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ. Lewin, B. 2002. Gnes VII. Oxford University Pres Inc, New York. Cooper, G.M. 1997. The Cell: A molecular Approach. ASM Press, Washington, D.C. Buchanan, B. B. 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Phy Rockville, Mary
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)