Ders Adı Çevresel Stres Fizyolojisi
Ders Kodu 01TBT5116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresleri bilir. 2. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik streslere adaptasyon ve tolerans mekanizmalarını öğrenir. 3. Abiyotik ve biyotik streslere dayanıklı bitki üretimi hakkında bilgiler edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitkilerin büyümesi, gelişmesinde ve coğrafik dağılımında çevre faktörlerinin etkisi, farklı ışık ve carbondioksit konsantrasyonlarının bitki büyüme ve gelişmesine etkisi, mineral maddeler ve topraktaki mikro-orgamizmaların bitki büyümesi ve gelişmesine etkisi, bitkilerde su stresi ve kuraklığa tolerans mekanizmaları, bitkilerde düşük ve yüksek sıcaklık stresi ve adaptasyon mekanizmaları, bitkilerin tuzlu, kireçli, asitli ve ağır metallerin yol açtığı toksik ortamlarda büyüme ve gelişmesi ve tolerans mekanizmaları, fito-remidasyonu, oksidatif hücre zararlanması, oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonu, biyotik stres faktörleri, hastalık ve zararlılara karşı savunma mekanizmaları ve bunların düzenlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresleri öğretmek. 2. Bitkilerde abiyotik ve biyotik streslere karşı tolerans mekanizmaları hakkında bilgiler vermek.
Dersin Amacı Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresler ve bitkilerin bu streslere karşı tolerans mekanizmaları hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitkilerin büyümesi, gelişmesinde ve coğrafik dağılımında çevre faktörlerinin etkisi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
2 Farklı ışık ve carbondioksit konsantrasyonlarının, mineral maddelerin ve topraktaki mikro-orgamizmaların bitki büyümesi ve gelişmesine etkisi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
3 Bitkilerde su stresi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
4 Bitkilerde kuraklığa tolerans mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
5 Bitkilerde düşük ve yüksek sıcaklık stresleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
6 Bitkilerde düşük ve yüksek sıcaklık streslerine adaptasyon mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
7 Bitkilerin tuzlu, kireçli, asitli ve ağır metallerin yol açtığı toksik ortamlarda büyüme ve gelişmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
8 Bitkilerin tuzlu, kireçli, asitli ve ağır metallerin yol açtığı toksik ortamlarda büyüme ve gelişmesine tolerans mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
9 Fito-remidasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
10 Oksidatif hücre zararlanması, oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
11 Oksidatif hücre zararlanması, oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
12 Biyotik stres faktörleri
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
13 Hastalık ve zararlılara karşı savunma mekanizmaları ve bunların düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar Fitter, A.H. and Hay, R. K.M. 2002. Environmental Physiology of Plants. Academic Press. Taiz, L. and E. Zeiger. 1991. Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin öğrencilere verilmesi .
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)