Ders Adı Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Uygulamaları
Ders Kodu 01TBT5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bitkilerin moleküler yapısı ve genetik özellikleri hakkında bilgiler öğrenir. 2. Bugune kadarbitkilerde gerçekleştirilen moleküler ve genetik çalışmaları öğrenir. 3. Bitkilerde ürün kalitesini arttırmak ve abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geçmişten günümüze bitki ıslahı ve yöntemleri, bitki genom yapısı, moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları, moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları, genetik haritalama ve bitkilerde genetik haritalama, QTL haritalama ve bitkilerde QTL haritalamalar, genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması, genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması, gen eksprasyon analiz metodları, genetik transformasyon yöntemleri ve bitkilerde kullanımı, bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık geliştirilmesinde biyoteknolojinin kullanımı, bitkilerde farklı abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan gen eksprasyonu ve genetik transformasyon çalışmaları, ürün kalitesini ve hasad sonrası süresini arttırmak amacıyla yapılan genetik ve moleküler çalışmalar, genomiks ve genomiksin bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanılım alanları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitkisel üretimde ortaya çıkan problemlerin çozümüne yönelik olarak uygulanan moleküler ve genetik çalışmaları öğrenimesini sağlamak
Dersin Amacı Bitkisel üretim sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik olarak yapılan moleküler ve genetik çalışmalar ve bunların uygulamaları konusunda bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geçmişten günümüze bitki ıslahı ve yöntemleri, bitki genomunun yapısı.
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
2 Moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
3 Genetik haritalama ve bitkilerde genetik haritalar
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
4 QTL haritalama ve bitkilerde QTL haritalamalar
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
5 Genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması.
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
6 Gen ekspresyon analiz metodları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
7 Gen ekspresyon analiz metodları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
8 Genetik transformasyon yöntemleri ve bitkilerde kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
9 Genetik transformasyon yöntemleri ve bitkilerde kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
10 Bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık geliştirilmesinde biyoteknolojinin kullanımı,
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
11 Bitkilerde farklı abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan gen eksprasyonu ve genetik transformasyon çalışmaları,
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
12 Ürün kalitesini ve hasad sonrası süresini arttırmak amacıyla yapılan genetik ve moleküler çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
13 Genomiks ve genomiksin bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanılım alanları
  Ön Hazırlık: Ders Notlarının, pp sunularının ve konu ile ilgili makalelerin 1 hafta önceden öğrencilere verilmesi
14 Genomiks ve genomiksin bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanılım alanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 130
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 20 20
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar Klug W.S. and Michael R. 1996. Genetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ. Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres Inc, New York. Baldi, P. and G. W. Hatfield. 2002. DNA Mikroarryas and Gene Expression. Cambridge University Pres. Davies, F.S. and L.G. Albrigo. 1994. Citrus. CAB International Turunçgiller. Zeynel Dalkılıç. Adnan Menderes Üniversitesi. Yayın No: 22. 2005.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak
Sınavlar
Materyal Diğer Öğrencilerin konularla ilgili sunum yapmaları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)