Ders Adı Moleküler Bitki Genetiği
Ders Kodu 01TBT5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Muhammet Tonguç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genom yapısı ve çekirdek içinde nasıl organize edildiğini bilir Genom evrimi ve genom büyüklüğündeki değişiklikleri ve sebeplerini bilir Genom ifadesindeki kalıcı ve geçici değişimleri ve düzenlemeleri bilmek Gen ifadesinin moleküler seviyede nasıl düzenlendiğini bilir Çiçeklenme ve biyotik strese karşı duyarlılığın genetik temellerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genomun yapısı ve genomun organizasyonu ve fonksiyonu, poliploidi ve genom büyüklüğündeki değişmeler, genom ifadesindeki değişmeler, sentromer ve telomer yapıları, transposable elementler, DNA hasarı ve tamiri, çiçeklenmenin genetik ve moleküler kontrolü, gen yapısı ve ifadesi ve gen ifadesinin kontrolü, sekans veri bankalarının kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genom yapısını ve ifadesini öğretmek Gen ifadesinin düzenlenmesini öğretmek Stres ve çiçeklenmenin genetik kontrolünü öğretmek
Dersin Amacı Kalıtımın moleküler temelleri konusunda öğrencilere temel ve güncel bilgileri öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hücre çekirdeği ve yapısı
2 Genom organizasyonu ve fonksiyonu
3 Kromatin modifikasyonları ve genom ifadesi
4 Poliplodidi ve genom büyüklüğünde meydana gelen değişimler
5 Sentromer ve Telomer yapısı ve fonksiyonu
6 Transposable elements
7 Transposable elements
8 DNA hasarı ve tamiri
9 Genin yapısı ve ifadesinin düzenlenmesi
10 Genin yapısı ve ifadesinin düzenlenmesi
11 Biyotik ve abiyotik streslere karşı tolerans mekanizmaları
12 Biyotik ve abiyotik streslere karşı tolerans mekanizmaları
13 Çiçeklenmenin genetik ve moleküler temeli
14 DNA ve protein veri bankalarının tanıtılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Power point ve word formatında hazırlanan ders notları ve işlenecek konu ile ilgili seçilen makaleler
Diğer Kaynaklar Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres. Lodish, H. 1999. Molecular Cell Biology (4th edition), W H Freeman & Co. Nigel Halford. 2006. Plant Biotechnology: Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, Wiley.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde 1 proje hazırlayacak ve sunacaktır
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)